GOSSEN METRAWATT Profitest PRIME เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าหัวจ่าย AC-DC (EVSE)

ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถพลังงานไฟฟ้า กำลังเป็นที่สนใจ หลายหน่วยงานมีการติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชาร์จให้กับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อชาร์จให้รถยนต์ไฟฟ้า

 1. อันตรายแค่ไหนหากมีกระแสไฟฟ้ารั่วจากสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า?
  คำตอบ : เสี่ยงต่อการเกิดไฟดูด อาจทำให้เสียชีวิตเสียชีวิต

 2. อันตรายแค่ไหนหากสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจร?
  คำตอบ : เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เป็นระบบที่มีความเสี่ยง มีอันตราย ไม่ต่างจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือระบบไฟฟ้าอื่น เพราะอาจจะติดตั้งอยู่กลางแจ้ง โดนแดด โดนฝน มีความชื้น มีการกัดกร่อน มีความเสื่อมของฉนวน อีกทั้งการทำงานยังต้องชาร์จไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอร์รี่ของรถยนต์ไฟฟ้า ด้วยกระแสค่อนข้างสูง ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานหากเกิดกระแสไฟฟ้าไฟรั่ว ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้เสี่ยงต่อการถูกไฟดูดเสียชีวิตได้

EVSE-4.jpg
อุบัติเหตุไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จ

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบหลังการติดตั้งและต้องทำการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยในต่างประเทศจะอ้างอิงมาตรฐาน IEC61851 ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและซ่อมบำรุง (Maintenance) อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับความปลอดภัย ป้องกันความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

PROFITEST_PRIME.jpg
PROFITEST_PRIME-pb.jpg
Download Datasheet Profitest PRIME (378.37 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461,

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿369,000
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง ** สินค้ารับประกัน 1 ปี

GOSSEN METRAWATT Profitest PRIME เครื่องทดสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าหัวจ่าย AC-DC (EVSE)

คุณลักษณะทั่วไป

 • ทดสอบความปลอดภัยของสถานีชาร์จรถไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC61851
 • รองรับการทดสอบ AC Type II, DC Quick Charge ทั้ง Chademo และ CCS
 • รองรับการทดสอบ Loop impedance 690 Vac และ 800 Vdc
 • รองรับการทดสอบเครื่องป้องกันไฟดูดหรือ RCD type A and B
 • รองรับการทดสอบความต้านทานฉนวน (Insulation) 1000 Vdc
 • รองรับการทดสอบไฟรั่ว (Leakage current and Differential Leakage Current)
 • รองรับการทดสอบ IMDs และ RCMs
 • ตัวเครื่องมาตรฐาน EN 61557, DIN EN 50191
 • แสดงข้อมูลแบบตัวเลขและกราฟิกที่เข้าใจง่าย