Gossen Metrawatt รุ่น SECULIFE ST BASE/PRO

2383392-asset-eimg-photono-17041-o.jpg
op9v87.png

Download BASE Technical Datasheet
Download PRO Technical Datasheet
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461, อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917, จุฑามาส แสงแจ่ม โทร.08-1741-5507, สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
BASE : ฿140,000
PRO : ฿200,000
พร้อมกระเป๋าสนาม F2010 + : ฿20,000
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

SECULIFE ST BASE เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์ตามมาตรฐาน IEC62353

คุณสมบัติทั่วไป

  • สามารถทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC62353 และ IEC60601 (รุ่น PRO)
  • สามารถรองรับการทดสอบแบบ single หรือแบบ auto ได้
  • สามารถบันทึกข้อมูลผลการทดสอบในตัวเครื่อง และสามารถเรียกดูข้อมูลที่บันทึกไว้ในภายหลังได้
  • สามารถต่อกับแรงดันไฟฟ้า 230 Vac 1 เฟส ความถี่ 50 Hz
  • มีกระเป๋าใส่เครื่องมือพร้อมใช้งานในภาคสนาม
  • ตัวเครื่องได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 61010-1

คุณสมบัติทางเทคนิค

  • Earth Continuity ค่าความต่อเนื่องของสายดิน ระหว่างขากราวด์ที่ปลั๊ก และเปลือกของเครื่องมือทางการแพทย์ส่วนที่เป็นโลหะ
  • Insulation ค่าความต้านทานที่อยู่ระหว่าง (L+N) เทียบกับกราวด์ (PE)
  • Leakage Current ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องมือแพทย์
  • IEC Lead Test ตรวจสอบสาย AC Cord