F.W.Bell 4100 Series เกาส์ิมิเตอร์ (ELF มิเตอร์)

F.W.Bell 4100 Series ELF Meter
ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิค
F.W.Bell 4100 Series Datasheet (2.5 MB)

ขนาดกระทัดรัด ใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้โพรบ สำหรับทดสอบผลิตภัณฑ์ทั้งในการผลิตหรือการบริการ เช่น การตรวจวัดสนามแม่เหล็กจากจอภาพ,
สายไฟ AC, อุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องใช้ไฟฟ้า รุ่น 4080 และ 4090 วัดได้ทั้ง 3 แกน