Fluke VT06, VT08 เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบภาพ

FLUKE-VT06-VT08.jpg

Download Datasheet
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667, จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933 , พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร.08-1834-0034

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
VT06 : ฿ 26,259
VT08 : ฿ 35,072
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

Fluke VT06, Fluke VT08 คุณลักษณะสำคัญ

  • 120 x 90 ความละเอียดสำหรับรายละเอียดมากกว่า
  • ช่วงอุณหภูมิย่านวัดกว้าง -20 °C - 400 °C
  • IP65 ทนทานต่อฝุ่นและน้ำ , ตก 2 เมตร , เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง
  • ค้นหาเป้าที่จะการทดสอบอย่างรวดเร็วด้วยตัวชี้เลเซอร์
  • ชาร์จเร็ว 2 ชม. , แบตเตอรี่ใช้งานได้ 8 ชม.
  • เข้าถึงเมนูในระดับเดียว, เปิดและส่องวัดได้เลย

Fluke VT08 คุณลักษณะสำคัญ (เพิ่มเติม)

  • ผสมผสานภาพที่มองเห็นด้วยการซ้อนทับกับแผนที่ความร้อนอินฟราเรดเพื่อแยกแยะวัตถุ
  • ชาร์จเร็ว 2 ชม. , แบตเตอรี่ใช้งานได้ 5 ชม.