Fluke VR1710 เครื่องบันทึกคุณภาพแรงดันไฟฟ้า

Fluke VR1710
Download Technical Datasheet

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿57,795
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

Fluke VR1710 สามารถบันทึกพารามิเตอร์ทางคุณภาพไฟฟ้า คือ ค่าเฉลี่ย RMS, ทรานเซี้ยนต์, ฟลิคเกอร์ และฮาร์มอนิคได้ถึงลำดับที่ 32 เลือกค่าเวลาเฉลี่ยในการบันทึกได้ตั้งแต่ 3 วินาที จนถึง 10 นาที

Fluke VR1710 เป็นเครื่องบันทึกคุณภาพแรงดันไฟฟ้าเฟสเดียว แบบเสียบปลั๊ก ใช้งานง่ายมาก สำหรับการตรวจจับและบันทึกปัญหาด้านคุณภาพไฟฟ้า เพื่อการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ลดปัญหาการหยุดกระบวนการผลิต เหมาะกับซ่อมบำรุง และการจัดการ facilities ในโรงงาน และสถานที่ที่คุณภาพไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อการทำงาน

คุณสมบัติ

  • บันทึก แรงดันเปลี่ยนแปลง, ไฟดับ, คุณภาพไฟฟ้า ช่วยระบุสาเหตุของปัญหาแรงดันได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้งานง่ายมาก เพียงเสียบปลั๊กเข้าไปในระบบ ก็บันทึกค่าได้ทันที
  • บันทึกค่าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งเหตุการณ์ และแรงดัน ในเครื่องมือตัวเดียว
  • อ่านค่าข้อมูลเป็นค่าสรุปแบบกราฟิกที่เข้าใจง่าย ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพแรงดันไฟฟ้า
  • ดูค่า Min, Max, Average RMS (1/4 cycle) พร้อมเวลา time stamp
  • แสดงค่าทรานเซี้ยนต์ที่แท้จริง (>100 ?s) พร้อม time stamp ด้วยซอฟต์แวร์ที่มีให้มาพร้อม
  • บันทึกค่าฟลิคเกอร์ตรงตามข้อกำหนด EN 61000-4-15, ค่าฮาร์มอนิคย่อย และ THD พร้อมแนวโน้ม
  • วิเคราะห์เชิงสถิติของเหตุการณ์ เพื่อให้ความสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดบ่อย หรือมีค่าผิดปกติมาก
  • แถมซอฟต์แวร์ PowerLog สำหรับการดาวน์โหลด, วิเคราะห์, และทำรายงานอัตโนมัติ