Fluke VR101S เครื่องบันทึกสภาวะแรงดัน

Fluke-VR101S
ดาวน์โหลด ข้อมูลทางเทคนิค (263 KB)

สำหรับเฝ้าดูแรงดัน ณ เต้าเสียบเดียวกับอุปกรณ์ที่ไวต่อคุณภาพของไฟฟ้า เพียงเสียบ VR101 เข้ากับปลั๊กที่ต้องการบันทึกสภาวะแรงดัน มันจะทำงานเฝ้าดูแรงดันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ (event) ต่าง ๆ เช่น sag, swell, transient, ความถี่หรือแรงดันแกว่งออกนอกค่าที่ตั้งไว้, แรงดันหายไป (ไฟดับ) โดยบันทึกวันเวลาที่เกิดและระยะเวลาที่เกิด เก็บค่าของเหตุการณ์ที่เกิดได้ถึง 4000 รายการในตัวเอง โดยมี LED บนตัวมันกะพริบบอกทุกครั้งที่เก็บแต่ละรายการ

Fluke-VR101S-1

Fluke VR101S เป็นรุ่นที่มาพร้อมซอฟต์แวร์ และสายเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (optical) เมื่อต้องการเอาข้อมูลออกจาก VR101 เพียงเสียบสายเชื่อมต่อแล้วโหลดข้อมูลลงใน คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ Event View จะวิเคราะห์แล้วแสดงทางจอภาพ