Fluke FLK-IRR1-SOL มิเตอร์วัดรังสีแสงอาทิตย์

F-irr1-sol_01a_w.jpg
F-irr1-sol_08a_w.jpg

Download Technical Datasheet
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร.08-1834-0034, สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿14,274
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

หากคุณกำลังสำรวจ ติดตั้ง ทำการบำรุงรักษา หรือตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแผงพลังงานแสงอาทิตย์หรือระบบเซลล์แสงอาทิตย์ มิเตอร์วัดรังสีแสง Fluke IRR1-SOL นั้นจะให้คุณวัด 4 แบบที่สำคัญทั้งหมดได้ในเครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายเครื่องเดียว ทำการวัดได้ในทันทีเพื่อหารังสีแสงอาทิตย์ในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตรที่กำหนดตามมาตรฐาน IEC 62446-1 วัดอุณหภูมิได้ทั้งโดยวางมิเตอร์ลงโดยตรงที่แผงหรือโดยเชื่อมต่อกับขาวัดภายนอก ค้นหาจุดทิศหลักได้ด้วยเข็มทิศ และทดสอบความลาดเอียงของหลังคาหรือแผงได้ด้วยฟังก์ชันวัดความลาดเอียง ทำการวัดเซลล์แสงอาทิตย์สำคัญๆ ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้ง ยืนยันและรายงานประสิทธิภาพการทำงานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไดด้วยเครื่องมือเดียว

Fluke_IRR1-SOL_Image17.jpg

คุณลักษณะสำคัญ

  • วัดรังสีแสงอาทิตย์, อุณหภูมิแวดล้อมและโมดูล PV, ทิศทางแผงเซลล์แสงอาทิตย์และมุมลาดเอียง
  • ทำการวัดได้ในทันทีเพื่อหารังสีแสงอาทิตย์ในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตรที่กำหนดตามมาตรฐาน IEC 62446-1
  • หน้าจอ LCD คอนทราสต์สูงพร้อมตัวเลขขนาดใหญ่เพื่อให้อ่านง่ายภายใต้แสงแดดโดยตรง
  • มาพร้อมกระเป๋าพกพาที่มีสายพาดบ่า