Fluke 983 เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ

Fluke 983
ดาวน์โหลด ข้อมูลทางเทคนิค (521 KB)

Fluke 983 เครื่องนับอนุภาคในอากาศ (Atmuspheric Particle Counter) ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือระดับผู้เชี่ยวชาญในงานควบคุมอุณหภูมิห้อง, การระบายอากาศ และการปรับอากาศ (HVAC – Heating, Ventilation and Air conditioning) รวมถึงงานควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร (IAQ – Indoor Air Quality)

Fluke 983 สามารถตรวจวัดอนุภาคขนาดเล็กจิ๋วที่ล่องลอยอยู่ในอากาศ ติดตามหาต้นตอที่มา โดยการเก็บบันทึกค่าข้อมูลและแสดงผลแบ่งตามขนาดของอนุภาคได้ถึง 6 ช่องข้อมูล ตั้งแต่ 0.3 um จนถึง 10.0 um ช่วยให้การตรวจวัดเร็วกว่า และการอ่านค่าแต่ละรอบทำได้ในเวลาที่สั้นลงมาก

Fluke 983 สามารถเก็บบันทึกข้อมูลตัวอย่างได้ถึง 5000 ค่า สามารถตั้งเวลาสุ่ม, นับข้อมูล และตั้งค่าหน่วงเวลาได้ ค่าบันทึกมีวันเวลากำกับ, จำนวนนับ, ปริมาณอากาศ (ลูกบาศก์ฟุตหรือลิตร), อุณหภูมิ (?C หรือ ?F) และความชื้นสัมพัทธ์ สามารถแสดงผลข้อมูลในโหมดผลรวม (Totalize Mode) หรือโหมดความหนาแน่น (Concentration Mode)

Fluke 983 เหมาะสำหรับงานตรวจวัด ระดับหรือปริมาณอนุภาคฝุ่นควันในอากาศในพื้นที่เฉพาะ เช่น โรงงาน, สำนักงาน, พื้นที่เวชภัณฑ์ ใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบกรองอากาศ รวมถึงการใช้ตรวจสอบพื้นที่ละเอียดอ่อนอย่างเช่น Clean Room, โรงแปรรูปอาหาร, โรงพยาบาล โดยการตรวจวัดระดับปริมาณอนุภาคก่อนและหลังแต่ละขั้นตอน ทำให้การควบคุมปริมาณอนุภาคหรือฝุ่นควันต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

  • แสดงผลได้ 6 แชนแนลพร้อมกัน แต่ละแชนแนลบอกจำนวนในแต่ละขนาดของฝุ่นที่ตรวจพบ
  • พร้อมวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์พร้อมกัน
  • ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องเติมของเหลวในการเริ่มอ่านค่าใหม่
  • เก็บค่าในเครื่องได้ถึง 5000 จุดข้อมูล ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลออกจากเครื่องก่อนเสร็จงาน เพราะความจำเต็ม
  • เหมาะกับการตรวจสอบสถานที่ปลอดฝุ่น เช่น Clean Room หรือในอุตสาหกรรมที่ต้องได้มาตรฐานทางสาธารณสุข หรือการบริการด้านการปรับอากาศ