FLUKE 945 เครื่องวัดเสียง

FLUKE_945_sound_level_meter.jpg
FLUKE_945_sound_level_meter_tech.png
Download Technical Datasheet (356.94 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร.08-1834-0034, สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667, อัจฉรา สถาพรวัฒนายนต์ โทร.08-1372-0180

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿11,421
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง ** สินค้ารับประกัน 1 ปี

FLUKE 945 เป็นเครื่องวัดเสียงหรือ sound level meter

  • มีความแม่นยำในระดับ Type2 ตามมาตรฐาน IEC651 และ ANSI S1.4
  • ใช้ไมโครโฟนขนาด ½ นิ้ว วัดเสียงในย่านความถี่ 31.5-8000Hz
  • แสดงผลด้วยความละเอียด 0.1dB
  • มี Frequency weighting ได้ทั้ง A และ C และ Time weighting ได้ทั้ง Fast และ Slow
  • สามารถตั้งให้บันทึกค่าต่อเนื่องอัตโนมัติได้ 14000 ค่าใน interval ตั้งแต่ 1 วินาที/ครั้ง ไปจนถึง 8 ชั่วโมง/ครั้ง
  • แสดงค่า min/max ได้บนจอ
  • มาพร้อมมาตรฐานของ Fluke คือทนทานต่องานหนัก ใช้งานง่าย ตัวเลขนิ่งชัดเจน