FLUKE 930/931 เครื่องวัดรอบการหมุน Tachometer

FLUKE_930-931_Tachometer.jpg
FLUKE_930-931_Tachometer_kit.jpg
FLUKE_930-931_Tachometer_tech.png
Download Technical Datasheet (300.83 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร.08-1834-0034, สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667, สารกิจ จูมวันทา โทร.08-1641-8438

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
930 ESP : ฿15,166
931 ESP : ฿18,215
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

FLUKE 931 เป็นเครื่องวัดรอบการหมุนหรือ Tachometer ที่วัดได้ทั้งแบบสัมผัสด้วยการจี้เพลา และแบบไม่สัมผัสโดยการยิงแสงในตัวเดียวกัน

  • ออกแบบมาสำหรับวัดความเร็วรอบการหมุนของเพลาและชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ ในงานซ่อมบำรุงและปรับตั้งเครื่อง
  • แสดงตัวเลขได้ 5 หลัก แสดงผลได้ในช่วงความเร็วรอบตั้งแต่ 1 – 99999 RPM เมื่อวัดแบบแสง และเมื่อวัดแบบจี้เพลาจะได้ 1-19999 RPM
  • เครื่องวัดรอบนี้ถูกสร้างอย่างทนทานสำหรับงานหนัก แม่นยำ แสดงผลง่ายและนิ่ง

* ส่วน Fluke 930 ก็มีรายละเอียดเดียวกันเพียงแต่ตัดส่วนของอุปกรณ์จี้เพลาออกไป