Fluke 922 เครื่องวัดการไหลของอากาศ

Fluke 922
ดาวน์โหลด ข้อมูลทางเทคนิค (213 KB)

Fluke 922 เป็นเครื่องมือตรวจวัดอากาศชนิดมือถือ ขนาดกระทัดรัด ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย แต่มีความสามารถสูง สำหรับงานตรวจวัดอากาศและการตรวจวินิจฉัยภาคสนาม รวมความสามารถในการวัดผลต่างความดัน, ความเร็วอากาศ และอัตราการไหล ใว้ในเครื่องเดียว Fluke 922 ช่วยให้ช่างเทคนิคทำงานสะดวกขึ้น ในการตรวจสอบค่ามาตรฐานอากาศสำคัญในงาน HVAC (heating, ventilation, air conditioning) และช่วยในการดูแลจัดการสภาพแวดล้อมที่อยู่สบาย โดยการควบคุมการถ่ายเทของอากาศให้เหมาะสม

Fluke 922 Airflow Meter มีความเข้ากันได้กับหลอดไพทอท (Pitot tube) ที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ ผู้ใช้งานสามารถระบุลักษณะและขนาดของท่อ เพื่อเพิ่มความเที่ยงตรงในการวัดค่า และยังได้ออกแบบให้แยกสีท่อสายวัดเพื่อสะดวกในการอ่านค่าความดัน, มีฟังค์ชั่น Min/Max/Average/Hold สำหรับการวิเคราะห์ จอแสดงผลมี backlit ความสว่างสูง มองเห็นชัดเจนในพื้นที่แสงน้อย ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อประหยัดแบตเตอรี่ Fluke 922 Airflow Meter เหมาะกับงานต่อไปนี้

คุณสมบัติ

  • ใช้วัดความดันที่ลดลงระหว่างคอยล์และฟิลเตอร์
  • หาค่าการระบายอากาศที่เหมาะสมกับโหลดที่มี
  • ใช้จัดการควบคุมความดันบรรยากาศภายในอาคาร
  • ทำ Duct Traversals ในการอ่านค่าการไหลของอากาศที่แม่นยำ