Fluke 805 FC เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็ก

Fluke 805 FC Vibration Meter Fluke 805 FC Vibration Meter
Download Technical Data Sheet (1.6 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : สารกิจ จูมวันทา โทร.08-1641-8438, จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿93,159
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

Now compatible with Fluke Connect® Mobile App
ใช้งานร่วมกับ Fluke Connect® Mobile App ได้

ใหม่ Fluke 805 FC เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็ก
แม่นยำ วัดซ้ำได้ สำหรับตรวจสอบมอเตอร์และเครื่องจักรหมุนทุกชนิดอย่างรวดเร็ว

ขอแนะนำ Fluke 805 FC Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดพกพา สำหรับงานตรวจสอบคัดกรองความผิดปกติของแบริ่ง, สภาพมอเตอร์และเครื่องจักร์หมุนต่างๆอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับช่างเทคนิคที่อยู่หน้างานที่ต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือได้ วัดซ้ำได้ เพื่อการตัดสินใจว่าเครื่องจักรหมุนยังสามารถทำงานต่อไปได้ หรือจำเป็นต้องซ่อมบำรุงแล้ว

Fluke 805 FC Measurement

Fluke 805 FC ใช้ตรวจวัด :

  • ความสั่นโดยรวม – วัดความสั่นสะเทือนโดยรวมตั้งแต่ 10 ถึง 1,000 Hz และประเมินความรุนแรงของความสั่นและสภาพแบริ่งได้ 4 ระดับ
  • เครสแฟคเตอร์ (CF+ หรือ Crest Factor Plus) – ตรวจจับค่าพีคของสัญญาณ Shock Pulse จากแบริ่งที่ความถี่ 4,000 Hz ถึง 20,000 Hz แล้วใช้อัลกอริทึ่มเฉพาะในการวินิจฉัยสภาพการหมุนของแบริ่ง
  • อุณหภูมิพื้นผิว – มีเซ็นเซอร์แบบอินฟราเรดตรวจวัดอุณหภูมิสัมผัสไปพร้อมกับการวัดความสั่นสะเทือน เพื่อเข้าใจสภาพของมอเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น

Fluke 805 FC Probe Fluke 805 FC Measurement

Fluke 805 FC มีปลายหัววัดความสั่นสะทือนที่ออกแบบเฉพาะ ลดผลกระทบจากมุมกดและแรงกดในขณะวัด จึงให้ค่าที่แม่นยำ และวัดซ้ำได้ ไม่ขึ้นกับคนที่ตรวจวัด สามารถตรวจสอบเพื่อคัดกรองความสั่นสะเทือนได้อย่างรวดเร็ว บอกระดับความรุนแรงโดยรวมและสภาพของแบริ่งได้ พร้อมทั้งเก็บผลการวัดเพื่อเปรียบเทียบย้อนหลังหรืออัพโหลดไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อพล็อตกราฟและออกรายงาน

Graph Plot