Fluke 805 เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็ก

Fluke 805 Vibration Meter Fluke 805 Vibration Meter
ดาวน์โหลด Technical Data Sheet (1.6 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : สารกิจ จูมวันทา โทร.08-1641-8438, จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933

ใหม่ Fluke 805 เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็ก
แม่นยำ วัดซ้ำได้ สำหรับตรวจสอบมอเตอร์และเครื่องจักรหมุนทุกชนิดอย่างรวดเร็ว

ขอแนะนำ Fluke 805 Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดพกพา สำหรับงานตรวจสอบคัดกรองความผิดปกติของแบริ่ง, สภาพมอเตอร์และเครื่องจักร์หมุนต่างๆอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับช่างเทคนิคที่อยู่หน้างานที่ต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือได้ วัดซ้ำได้ เพื่อการตัดสินใจว่าเครื่องจักรหมุนยังสามารถทำงานต่อไปได้ หรือจำเป็นต้องซ่อมบำรุงแล้ว

Fluke 805 Measurement

Fluke 805 ใช้ตรวจวัด :

  • ความสั่นโดยรวม – วัดความสั่นสะเทือนโดยรวมตั้งแต่ 10 ถึง 1,000 Hz และประเมินความรุนแรงของความสั่นและสภาพแบริ่งได้ 4 ระดับ
  • เครสแฟคเตอร์ (CF+ หรือ Crest Factor Plus) – ตรวจจับค่าพีคของสัญญาณ Shock Pulse จากแบริ่งที่ความถี่ 4,000 Hz ถึง 20,000 Hz แล้วใช้อัลกอริทึ่มเฉพาะในการวินิจฉัยสภาพการหมุนของแบริ่ง
  • อุณหภูมิพื้นผิว – มีเซ็นเซอร์แบบอินฟราเรดตรวจวัดอุณหภูมิสัมผัสไปพร้อมกับการวัดความสั่นสะเทือน เพื่อเข้าใจสภาพของมอเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น

Fluke 805 Probe Fluke 805 Measurement

Fluke 805 มีปลายหัววัดความสั่นสะทือนที่ออกแบบเฉพาะ ลดผลกระทบจากมุมกดและแรงกดในขณะวัด จึงให้ค่าที่แม่นยำ และวัดซ้ำได้ ไม่ขึ้นกับคนที่ตรวจวัด สามารถตรวจสอบเพื่อคัดกรองความสั่นสะเทือนได้อย่างรวดเร็ว บอกระดับความรุนแรงโดยรวมและสภาพของแบริ่งได้ พร้อมทั้งเก็บผลการวัดเพื่อเปรียบเทียบย้อนหลังหรืออัพโหลดไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อพล็อตกราฟและออกรายงาน

Graph Plot