Fluke 707 เครื่องมือสอบเทียบหลูป

Fluke 707
Download Datasheet (133 KB)

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿41,053
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

สำหรับการสอบเทียบลูปเพียงฟังก์ชันเดียว โดยจ่ายค่าได้สงสุด 24 โวลต์ และยังวัดค่า mA ได้พร้อมกันในขณะจ่าย

  • ได้มาตรฐาน ATEX EX II2G EEx ia IIC T4
  • จอแสดงผลใหญ่ อ่านง่าย เลือกฟังก์ชันและปรับค่าด้วยมือเดียว
  • อ่านค่า mA พร้อมกับ % เข้าใจง่าย รวดเร็ว ไม่สับสน
  • ความแม่นยำของ mA ดีถึง 0.015% เพียงพอสำำหรับสอบเทียบงานที่ละเอียดอ่อนมาก
  • มีปุ่มกดเลื่อนเอาต์พุตขั้นละ 25% ช่วยให้การวิเคาะห์รวดเร็ว แม่นยำ