Fluke 6109A/7109A เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ Baths รุ่นสะดวกเคลื่อนย้าย

Banner_6109_7109

ดาวน์โหลด Brochure (pdf 6.29 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ปานเทพ อินทรลาวัณย์ โทร.06-1626-9958, เอกพงษ์ แย้มอดุลย์ โทร.08-9495-1955, สุวรรณา ชีพพานิช โทร.08-7369-3523

เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิ Baths รุ่นสะดวกเคลื่อนย้าย ที่ให้ปริมาณงานสูงเป็น 4 เท่า และความแม่นยำสูงเป็น 2 เท่า เทียบกับเครื่องสอบเทียบ Micro-Baths และ Dry-Block

Fluke 6109A และ Fluke 7109A Portable Calibration Baths เป็นเครื่องสอบเทียบอุณหภูมิแบบอ่างของเหลว ที่ช่วยให้มืออาชีพในขบวนการผลิตอุตสาหกรรมสามารถสอบเทียบเซ็นเซอร์ได้มากเป็น 4 เท่าต่อครั้ง โดยใช้เวลาน้อยลง และให้ความแม่นยำสูงเป็น 2 เท่า เทียบกับเครื่องสอบเทียบรุ่นเคลื่อนย้ายสะดวกในชั้นเดียวกัน มีช่องเสียบ Tri-Clamp Sanitary Sensors ขนาดใหญ่ 4 ช่องลงใน Baths เพื่อสอบเทียบที่ความแม่นยำอุณหภูมิ ± 0.1 °C รองรับปริมาณงานสูงกว่า แม้แต่ Sanitary RTDs ที่มี Flange ขนาดเล็กหรือไม่มี

ทั้ง 2 รุ่นครอบคลุมอุณหภูมิย่านกว้าง 35 °C ถึง 250 °C ในรุ่น Fluke 6109A และ -25 °C ถึง 140 °C ในรุ่น Fluke 7109A แต่ละรุ่นมีเวอร์ชั่น "-P" ที่มีระบบสอบเทียบขบวนการสำหรับต่อกับโพรบอ้างอิงภายนอกได้

Fluke 6109A / 7109A Portable Calibration Baths Fluke 6109A / 7109A Portable Calibration Baths

คุณสมบัติเด่น

  • สอบเทียบ Tri-Clamp Sanitary Sensors ได้พร้อมกัน 4 ตัว
  • ช่วงอุณหภูมิกว้างครอบคลุมงานขบวนการผลิตส่วนใหญ่
    • รุ่น Fluke 6109A: 35 °C ถึง 250 °C
    • รุ่น Fluke 7109A: –25 °C ถึง 140 °C
  • ความแม่นยำแสดงผลอุณหภูมิยอดเยี่ยม ±0.1 °C ให้ค่าอัตราส่วนความไม่มั่นคงการทดสอบ (TUR) ที่ 4:1 สำหรับงานที่มีความสำคัญวิกฤติ
  • สะดวกเคลื่อนย้าย ทั้งผ่านบันไดและทางเดินยกสูง
  • ใช้ง่าย ดูแลง่าย
  • บริการหลังการขายโดยเมเชอร์โทรนิกซ์และ Global Fluke