Fluke 481 เครื่องตรวจวัดการปนเปื้อนรังสี

Fluke 481 Radiation Detection Meter Fluke 481 Radiation Detection Meter
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 740KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร.08-1934-2570, พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร.08-1834-0034, สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667

มิเตอร์ตรวจหารังสี Fluke 481 คือเครื่องมือที่พกพาได้และใช้งานง่าย สำหรับการค้นหาสินค้าที่เปื้อนรังสี และสำหรับการช่วยแก้ไขปัญหาด้านการปนเปื้อนและความปลอดภัย เหมาะกับการตรวจหาสินค้า อุปกรณ์ พื้นผิว หรือสภาพแวดล้อมที่เปื้อนรังสีในโรงงานอุตสาหกรรม และช่วยให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะมีความปลอดภัยและยังเป็นไปตามข้อบังคับ

คุณสมบัติ

 • ตรวจหาปริมาณรังสีพื้นผิว (อนุภาคเบต้า) รังสีระดับลึก (แกมมา) และกัมมันตภาพรังสีเอ็กซ์
 • ไม่ต้องปรับแต่ง ใช้งานง่ายด้วยปุ่มเพียงสองปุ่ม
 • สามารถอ่านค่าที่ได้ทันทีด้วยความสามารถในการปรับย่านวัดอัตโนมัติ
 • มองเห็นได้ง่ายดายภายในที่มีแสงน้อยด้วยไฟอัตโนมัติ
 • ทำงานทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ ด้วยกระเป๋าที่ซีลด์อย่างดี
 • มีความแม่นยำสูงกว่ายี่ห้ออื่น 30 %
 • ทำงานต่อเนื่องนานกว่าหนึ่งสัปดาห์ด้วยแบตเตอรี่อัลคาไลน์ 9 โวลต์สองก้อน
 • ผ่านการพิสูจน์การใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญภาครัฐทั้งของรัฐและท้องถิ่น, ทีม HAZMAT และบุคลากรด้านพลังงานนิวเคลียร์
 • วัดทั้ง dose และ dose rate
 • คุ้มค่าสำหรับการตรวจหาสารปนเปื้อน, การวัดพื้นที่รับรังสีทั่วไป, การตรวจสอบระดับรังสี และการประเมินสารที่เป็นอันตราย
 • การออกแบบของ Fluke ที่ทนทาน