Fluke 381, Fluke 37X Series และ Fluke 365 แคลมป์มิเตอร์ตระกูลใหม่ที่ตอบสนองความต้องการได้สูงสุด

Fluke 381 iFlex
ดาวน์โหลด รายละเอียดทางเทคนิค (305 KB)

สายผลิตภัณฑ์แคลมป์มิเตอร์รุ่นใหม่จาก Fluke ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก ที่ช่างเทคนิคและช่างไฟฟ้าต่างรอคอยนี่คืออีกนวัตกรรมจาก Fluke ที่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ในการปฏิบัติงานจริง พร้อมเอกคุณสมบัติจาก Fluke นั่นคือ คุณภาพสูง, ทนทาน และมีนวัตกรรมโดดเด่น แคลมป์มิเตอร์รุ่นใหม่จาก Fluke ตอบสนองความต้องการในงานประจำวันเหล่านี้

 • ในพื้นที่คับแคบ และมีมัดสายไฟที่ยากแก่การวัดด้วยแคล้มป์ทั่วๆไป
 • มีสายไฟขนาดโตมาก หรือมีรูปร่างที่แคลมป์มิเตอร์ทั่วไปไม่สามารถคล้องรอบได้
 • จำเป็นต้องมีผู้ช่วยในการวัดและอ่านค่า
 • ต้องการวัดกระแสที่สูงกว่า 1000 A ac

Fluke 373
Fluke 373 รุ่นพื้นฐาน:

 • วัดกระแส 600 A ac
 • วัดแรงดัน 600 V ac/dc
 • ให้ค่า True‐rms
 • วัด Capacitance
 • วัดความต้านทาน
 • จอแสดงผลใหญ่ พร้อม backlight
 • ระดับความปลอดภัย CAT III 600 V, CAT IV 300 V

Fluke 374
Fluke 374 เหมือน Fluke 373 เพิ่ม:

 • ระดับความปลอดภัยสูง CAT III 1000 V, CAT IV 600V
 • วัดกระแส 600 A dc
 • วัดกระแส Inrush
 • วัดค่า Min/Max/Avg
 • ปากแคลมป์ยาวขึ้น
 • ใช้กับโพรบยืดหยุ่น iFlex ได้

Fluke 375
Fluke 375 เหมือน Fluke 374 เพิ่ม:

 • ย่านวัดความต้านทาน 60 kΩ
 • ย่านวัดความถี่
 • ย่านวัดแรงดัน mV dc
 • และมี Low pass filter

Fluke 376
Fluke 376 เหมือน Fluke 375 เพิ่ม:

 • วัดกระแสสูง 1000 A ac และ dc
 • วัดความต้านทาน
 • วัดแรงดัน 1000 V ac และ dc
 • พร้อมโพรบวัดกระแสแบบสายคล้อง iFlex

Fluke 381
Fluke 381 ส่วนให่เหมือน Fluke 376 เพิ่ม:

 • จอแสดงผลถอดออกได้ ระยะไกล 10 เมตร
 • และไม่มี:

 • วัด Capacitance
 • วัด mV dc

Fluke 365
Fluke 365 สำหรับงานตรวจซ่อมทั่วไป

 • วัดกระแส 200 A ac และ dc
 • ให้ค่า True‐rms
 • ปากแคลมป์ถอดออกได้
 • มีไฟฉายส่องสว่างในตัว
 • ระดับความปลอดภัย Cat III 600V