Fluke 279 FC Thermal Multimeter ได้รับรางวัล Control Engineering Awards

Fluke 279 FC Thermal Multimeter Fluke 279 FC Thermal Multimeter Control Engineering 2017 Engineers' Choice Awards

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร.08-1834-0034, ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค โทร.08-1555-3877, สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667

Fluke 279 FC Thermal Multimeter ได้รับรางวัลจาก Control Engineering Awards (USA) ด้านนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ Fluke Predictive Maintenance ยังได้รับการยอมรับจาก Engineers’ Choice Awards ประจำปี 2017 อีกด้วย

Fluke 279 FC Thermal Multimeter ได้รางวัลในหมวด Hardware - handheld test, measurement, calibration จาก Control Engineering 2017 Engineers' Choice Awards ของอเมริกา โดยได้รับการยกย่องในฐานะที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และ Fluke Predictive Maintenance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Fluke Connect® ก็ได้รับรางวัลในหมวดเดียวกัน

นับเป็นเกียรติยศครั้งที่ 3 และผลิตภัณฑ์อันดับที่ 25 ของชุดเครื่องมือในระบบ Fluke Connect® ซึ่ง Fluke Connect® เป็นแพลตฟอร์ม SaaS (Software as a Service) ที่ทำให้ผู้ใช้งานเครื่องมือ Fluke สามารถรับ, เก็บรวบรวม, ดู และรายงาน ข้อมูลการวัดค่าอย่างเชื่อถือได้ จากเครื่องมือที่เชื่อมต่อไร้สายกับ Fluke Connect® ที่มีมากกว่า 40 รุ่น

รางวัล Control Engineering Engineers' Choice Awards เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ด้าน control, instrumentation, และ automation ที่โดดเด่นที่สุด โดยการคัดเลือกจากวารสาร Control Engineering และโหวตโดยสมาชิก (ในสหรัฐอเมริกา) มีหมวดผลิตภัณฑ์ 28 ประเภท 116 รายการ

Fluke 279 FC มัลติมิเตอร์ที่ถ่ายภาพความร้อนได้

Fluke 279 FC Thermal Multimeter เป็นเครื่องมือทดสอบตัวแรกที่รวมเอา ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบ true RMS ความสามารถครบถ้วน เข้ากับกล้องถ่ายภาพความร้อนในตัวเดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานตรวจซ่อมในอุตสาหกรรม Fluke 279 FC ช่วยให้ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบจุดร้อนผิดปกติในฟืวส์, สายไฟ, ฉนวนไฟฟ้า, ตัวนำ, จุดเชื่อมต่อ และสวิตช์ต่าง ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยการถ่ายภาพความร้อน แล้วจึงทำการตรวจค้นและวิเคราะห์ปัญหาด้วย DMM ด้วยการรวมเครื่องมือความสามารถสูง 2 อย่างไว้ในเครื่องเดียว ผู้ปฏิบัติงานจึงไม่จำเป็นต้องพกเครื่องมือหลายตัว แต่ยังคงมีเครื่องมือครบถ้วนในการตรวจสอบแก้ไขปัญหา

นอกเหนือจากคุณสมบัติในการวัดค่าทางไฟฟ้าและถ่ายภาพความร้อนแล้ว Fluke 279 FC ยังสามารถส่งผลการทดสอบผ่าน Fluke Connect® ได้ทั้งข้อมูลตัวเลขของค่าวัดทางไฟฟ้าและไฟล์กราฟฟิกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดความร้อน ที่สามารถเก็บไว้ในระบบคลาวด์และแชร์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานได้

ดูรายละเอียดสินค้า

Industrial 283 Fluke 279 FC & Fluke 3000 FC
วารสาร Industrial ฉบับที่ 283 เดือนมิถุนายน 2559
ดาวน์โหลด บทความ (pdf 2.42 MB)