Fluke 2700G เกจวัดความดันอ้างอิงสำหรับงานสอบเทียบ

Fluke 2700G Series Reference Pressure Gauges Fluke 2700G Series Reference Pressure Gauges
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 1.16 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ปานเทพ อินทรลาวัณย์ โทร.06-1626-9958, เอกพงษ์ แย้มอดุลย์ โทร.08-9495-1955, สุวรรณา ชีพพานิช โทร.08-7369-3523

ความแม่นยำ 0.02% Full Scale สมรรถนะการวัดที่ยอดเยี่ยมเหนือใคร ตัวเครื่องแข็งแรง, ใช้งานง่าย ราคาประหยัด

เกจวัดความดันรุ่นใหม่ Fluke 2700G เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสอบเทียบอุปกรณ์วัดความดัน เช่น เกจวัดความดัน, ทรานสมิตเตอร์, ทรานสดิวเซอร์ และสวิตช์ความดัน นอกจากนั้นยังใช้ตรวจสอบมาตรฐาน หรือใช้วัดความดันพร้อมเก็บค่าที่อ่านได้ (Data Logging)

Fluke 2700G Handheld Fluke 2700G Handheld Fluke 2700G Bench-top

เมื่อใช้งาน Fluke 2700G ร่วมกับปั๊มรุ่น Fluke 700PTPK หรือ 700HTPK ก็จะได้เป็นชุดสอบเทียบความดันได้ถึง 4 MPa (600 psi) โดยปั๊มนิวเมติก PTP-1 และ 70 MPa (10 000 psi) โดยปั๊มไฮดรอลิก HTP-2 และหากใช้งานร่วมกับเครื่องสอบเทียบความดัน P5510, P5513, P5514, หรือ P5515 ก็จะได้เป็นชุดสอบเทียบความดันแบบตั้งโต๊ะ