Fluke 2042 เครื่องตรวจหาสายเคเบิ้ล อเนกประสงค์

Fluke 2042
Download Data Sheet (179 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : พลธร ตันติมันตาภรณ์ โทร.08-1834-0034, สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667

เป็นเครื่องค้นหาสายเคเบิ้ลที่อยู่ในผนังหรือใต้พื้น ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถหาตำแหน่งของฟิวส์/เบรกเกอร์ในวงจร ตรวจสอบจุดที่สายเคเบิ้ลขาดหรือลัดวงจร สามารถวัดแรงดันไฟฟ้าได้ในตัว นอกจากนี้ยังสามารถใช้ตรวจหาท่อโลหะ เช่นท่อประปา หรือท่อร้อน/เย็น ในงานปรับอากาศ (HVAC-Heating, Ventilating and Air Conditioning)

Fluke 2042-2Fluke 2042a

Fluke 2042 ประกอบด้วยตัวส่งและตัวรับ โดยการใช้รหัสดิจิตอลในการส่งและรับสัญญาณ จึงสามารถตรวจวัดได้แม่นยำแม้ในสภาพที่มีสัญญาณรบกวนสูง มีไฟช่วยส่องสำหรับทำงานในที่มีแสงน้อยได้

คุณสมบัติ

 • ใช้ได้กับงานทุกลักษณะ ทั้งสายเคเบิ้ลที่ต่อใช้งานอยู่ หรือสายลอย (live or dead cables) โดยไม่ต้องมีเครื่องมืออื่นช่วย
 • ในชุดประกอบด้วยตัวรับและตัวส่ง
 • ใช้การส่งรหัสดิจิตอล จึงตรวจหาสัญญาณได้ชัดเจน
 • ปรับความไวได้ทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบปรับด้วยตัวเอง
 • ตัวส่งวัดแรงดันได้ 12V, 50V, 120V, 230V, 400V
 • ย่านความถี่ใช้งาน 0-60 Hz
 • ความถี่ตัวส่ง 125 kHz
 • แรงดันตัวส่ง สูงสุด 400 V AC/DC
 • ตรวจหาสายเคเบิ้ลได้ลึก 0-2.5 เมตร ในกำแพงหรือใต้พื้น
 • ตัวรับตรวจวัดสัญญาณได้ในระยะ 0-0.4 เมตร
 • มาตรฐานความปลอดภัย EN61010-1, CAT III 600V