Fluke 1623-2, Fluke 1625-2 เครื่องทดสอบกราวด์ดิน

Fluke 1623-2, Fluke 1625-2 GEO Earth Ground Testers Fluke 1623-2, Fluke 1625-2 GEO Earth Ground Testers
Download Technical Datasheet (pdf 471 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : จิรายุ ไทยประเสริฐ โทร. 08-3823-7933 , สิทธิโชค ปานคล้าย โทร.08-4710-7667

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
1623-2 : ฿89,208 เริ่มต้น
1625-2 : ฿147,194 เริ่มต้น
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง ** สินค้ารับประกัน 1 ปี

Fluke 1623-2 และ Fluke 1625-2 เป็นเครื่องทดสอบกราวด์ดินของระบบไฟฟ้าที่สามารถเก็บบันทึกค่าและดาวน์ดหลดผ่านพอร์ต USB ได้ มีอุปกรณ์เสริมคุณภาพสูงสำหรับการทดสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

Fluke 1623-2 และ Fluke 1625-2 เป็นรุ่นพัฒนาปรับปรุงเพื่อทดแทนรุ่น Fluke 1623 และ Fluke 1625 เดิม

คุณสมบัติเด่น

  • วัดความต้านทานหลูปของดินแบบ 3- และ 4-pole Fall of Potential
  • วัดความต้านทานดินแบบ 4-pole Soil Resistivity
  • ทดสอบหลักกราวด์ดินแบบ Selective ด้วยแคลมป์ 1 ตัว
  • ทดสอบหลักกราวด์ดินแบบ Stakeless ด้วยแคลมป์ 2 ตัว
  • ทนน้ำทนฝุ่นระดับ IP56 สำหรับงานภาคสนาม
  • มีกระเป๋าบรรจุเครื่องมือมาตรฐานสูง
  • เก็บบันทึกข้อมูลและโอนย้ายผ่าน USB

รุ่น 1625-2 เพิ่มคุณสมบัติขั้นสูง

  • มีระบบควบคุมความถี่อัตโนมัติ (AFC : Automatic Frequency Control) - ตรวจจับการรบกวนโดยรอบแล้วทำการเลือกความถี่ในการตรวจวัดที่หลีกเลี่ยงผลกระทบและให้ความแม่นยำที่ดีกว่า
  • ตรวจวัด R* - คำนวณอิมพิแดนซ์ของกราวด์ดินที่ความถี่ 55 Hz เพิ่มความแม่นยำสอดคล้องกับความต้านทานกราวด์ตอนที่เกิด fault ที่กราวด์ดิน
  • ปรับตั้งค่าจำกัดได้ - เพื่อความรวดเร็วในการทดสอบ