E-DWT-H Electronic Deadweight Tester

E-DWT-H™ Electronic Deadweight Tester
ดาวน์โหลด โบรชัวร์สินค้า (pdf 1.3 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : ปานเทพ อินทรลาวัณย์ โทร.06-1626-9958 สุวรรณา ชีพพานิช โทร.08-7369-3523

สมรรถนะของ Hydraulic Deadweight Tester แต่ใช้ตัววัดความดันดิจิตอลแทนตุ้มน้ำหนัก
แก้ปัญหาของ Deadweight ทั่วไปที่ CAL ตรงจุดต้องการไม่ได้ เนื่องจากข้อจำกัดของ Mass set

E-DWT-H™ เป็นเครื่องสอบเทียบเกจวัดความดันด้วยวิธี deadweight tester แบบใหม่ ที่ใช้การวัดค่าความดันอ้างอิงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้

  • ความลำบากยุ่งยากในการโหลดแผ่นน้ำหนัก มีโอกาสผิดพลาด ค่าใช้จ่ายขนส่งชุดน้ำหนักที่แพง
  • การอ่านค่าความดันจากเกจที่ต้องใช้การคาดคะเน เนื่องจากขนาดน้ำหนักที่มีไม่ละเอียดพอ
  • ต้องมีการวัดค่าเงื่อนไขแวดล้อม และความโน้มถ่วงโลกเฉพาะพื้นที่ และการแปลงหน่วย

E-DWT-H™ Electronic Deadweight Tester

E-DWT-H™ ทดสอบและสอบเทียบอุปกรณ์ความดันได้ครบถ้วน ทั้งอะนาล็อกเกจ, ทรานส์ดิวเซอร์, เซ็นเซอร์, ทรานส์มิตเตอร์ และเครื่องสอบเทียบความดันอื่นๆ ปรับความดันได้ละเอียดต่อเนื่อง, อ่านค่าเป็นตัวเลขดิจิตอลได้อย่างเที่ยงตรง, สอบเทียบได้ทั้งความดันต่ำและความดันสูงด้วยระบบไฮดรอลิค

E-DWT-H™ มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมภายในตัว ประกอบด้วย

  • ความแม่นยำสูงตลอดย่านทำงานที่กว้าง ด้วยค่าความไม่แน่นอนการวัด (uncertainty) ± 0.02% ของค่าที่วัดจาก 1% ถึง 100% ฟูลสเกล
  • AutoRange ปรับช่วงความดันอัตโนมัติ ให้เหมาะกับการวัดความปลอดภัย ด้วยการป้อนค่าง่ายๆไม่กี่อย่าง
  • กำเนิดความดันได้ง่ายๆด้วยระบบปั๊มความดันทดสอบในตัว
  • ทำงานนอกสถานที่โดยไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟได้นาน 8 ชั่วโมง ด้วยชุดถ่านชาร์จ
  • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สำหรับเก็บข้อมูลอัตโนมัติแบบ real-time สามารถออกรายงานได้ตามต้องการด้วยซอฟต์แวร์ COMPASS