Comark RF500 ชุดมอนิเตอร์อุณหภูมิระบบไร้สาย

RF500 Wireless Monitoring Solutions RF500 Wireless Monitoring Solutions
Download Technical Datasheet (1 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : วิชัย ตันติพิมพ์กุล โทร.08-1934-2570

ราคาตั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) : ฿160,000
* ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง * สินค้ารับประกัน 1 ปี (เฉพาะตัวเครื่อง ไม่รวมถึงสินค้าสิ้นเปลือง) * โปรดตรวจสอบราคาตั้งอีกครั้ง

Comark RF500 เป็นชุดเครื่องมือสำหรับมอนิเตอร์อุณหภูมิ (และความชื้น แล้วแต่รุ่น) หลายๆจุดพร้อมกัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง/7 วัน สำหรับติดตั้งในห้องแช่เย็น ห้องแช่แข็ง ตู้อบอาหาร ห้องประกอบอาหาร โรงงาน รถขนส่ง ร้านค้า โดยส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลางด้วยระบบไร้สาย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล สามารถแจ้งเตือนหากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติได้แบบ Real-time

เหมาะสำหรับติดตั้งใน:

 • ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง
 • ห้องเย็น, เครื่องทำความเย็น และร้านสินค้าแช่เย็น
 • คลังสินค้า, ศูนย์กระจายสินค้า และรถขนส่ง
 • ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีน
 • ตู้ทดสอบและห้องทดสอบ
 • ที่เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากอุณหภูมิได้ง่าย เช่น เลือด, น้ำยาทดสอบราคาแพง

ฟังค์ชั่นใช้งาน:

 • เริ่มและหยุดการเก็บบันทึกข้อมูล
 • เรียกดูและโปรแกรมการทำงาน
 • ดูข้อมูลเป็นกราฟหรือตาราง กลับไปกลับมาได้
 • ดูเหตุการณ์ในแต่ละวัน
 • ดูข้อมูลจากหลายที่ได้ในจอเดียวกัน