Climomaster Model 6501 Series เครื่องวัดความเร็วอากาศชนิดมัลติฟังค์ชั่น

Climomaster™ Model 6501 Series
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 341 KB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : สารกิจ จูมวันทา โทร.08-1641-8438

เครื่องวัดความเร็วอากาศรุ่นใหม่ชนิด hot-wire anemometer ความแม่นยำสูงระดับงานวิจัย ถอดเปลี่ยนโพรบวัดได้

  • ความแม่นยำสูงสุด ±2%
  • มีโพรบให้เลือก 8 แบบ ตามการใช้งาน ทั้งรอบทิศ และแบบทิศทางเดียว
  • แสดงความเร็วลม, อุณหภูมิ, ความชื้น, ความดันบรรยากาศ และอื่นๆ
  • หน่วยความจำบันทึกผลการวัด 20,000 ค่า โอนข้อมูลสู่ PC ได้โดยง่าย