Clare HAL LED เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า - อุปกรณ์ส่องสว่าง

LED lighting manufacturers Clare HAL LED
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 2.3 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461, อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917, จุฑามาส แสงแจ่ม โทร.08-1741-5507

HAL LED เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เป็นอุปกรณ์ส่องสว่าง ที่แนะนำในขบวนการผลิต (Production Line) เนื่องจากรองรับการทดสอบ ในระบบออโตเมชั่น เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถเก็บข้อมูลผลการทดสอบในตัวเครื่องได้ (Results Memory) สามารถควบคุมการทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์หรือ PLC ได้

ในยุคที่กระแสอนุรักษ์โลกและพลังงานกำลังเป็นประเด็นที่ทั่วโลกตื่นตัวอยู่ในขณะนี้ โคมไฟและหลอดไฟแสงสว่างที่ใช้ LED เป็นตัวกำเนิดแสงนับว่าเป็นนวัตกรรมที่มีจุดเด่นหลายด้านเมื่อเทียบกับหลอดไฟชนิดอื่น เช่นความร้อนต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน ต้องการอุปกรณ์ประกอบน้อย ปล่อยแสงไม่พึงปรารถนาต่ำ (low IR & UV) ฯลฯ จึงทำให้อุตสาหกรรมด้านนี้เติบโตอย่างมาก

ในด้านความปลอดภัยต่อการใช้งาน ตัวหลอดเองเป็นชนิด DC แรงดันต่ำ แต่เพื่อให้ง่ายต่อการทดแทนหลอดแบบอื่นที่แพร่หลายมาก่อน จึงมีรูปแบบดวงโคม ขั้วต่อ ชนิดแรงดันไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานของหลอดอื่น ปัญหาคือ LED กินพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่ามาก เครื่องวัด Power Meter ที่มีอยู่อาจวัดไม่แม่นยำเท่าที่ควร อีกทั้งแรงดันไฟฟ้าในดวงโคมที่ต่ำกว่าทำให้ฉนวนไฟฟ้าต่างๆที่เป็นส่วนประกอบไม่ต้องทนแรงดันสูงเกินพิกัดที่ใช้จริง เครื่องทดสอบฉนวนที่เคยเหมาะสมกับดวงโคมอื่นจึงอาจไม่เหมาะกับโคม LED เพราะถูกปรับตั้งแรงดันทดสอบให้ต่ำจนเหมาะสมกับฉนวนภายในไม่ได้

CLARE ผู้ผลิตเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าชั้นนำของอังกฤษ ตระหนักถึงความไม่เหมาะสมที่จะเอา Safety/Power Tester ที่ออกแบบสำหรับงานทั่วไปมาใช้กับดวงโคม LED จึงได้ออกเครื่องทดสอบสำหรับ LED โดยเฉพาะขึ้น ในรุ่น HAL-LED ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย มอก. 902-2532 และ IEC/EN 60598

Clare HAL LED

วิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่องสว่างด้วยการตรวจวัดค่าดังต่อไปนี้

 • ครบเครื่องเรื่อง Electrical Safety Tester สำหรับ Production Line
 • รองรับ 8 Test Function ในเครื่องเดียว
 • ขจัดความยุ่งยาก ความเสียหาย และปัญหาที่เกิดจากการใช้เครื่องหลายๆ ชนิดมาต่อร่วมกัน
 • มี Safety E-Base Software สำหรับการจัดการข้อมูล และรองรับการเขียน Test Procedure
 • มี Barcode Scanner, Label Printer สำหรับการทำงานแบบ automation
 • รองรับ Leakage and Power Measurement ที่ 0.2 ถึง 1000 VA ด้วย internal AC Source

โดยมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ LED ดังนี้

 • ความละเอียดในการแสดงอัตราการกินไฟสูงถึง 200mVA ในช่วง 0-1000VA
 • ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าดังนี้ Power consumption (VA), Protective Conductor Current Test (Leakage), Touch current test, 50 & 60 Hz Flash/HiPot/Dielectric Strength test, DC Flash/HiPot/Dielectric Strength test, Earth / Ground Bond test at 40A, Insulation Resistance Test
 • บันทึกผลการทดสอบต่างๆ ไว้ในหน่วยความจำขนาดใหญ่ในตัวเครื่อง มีช่องต่อ barcode reader เพื่ออ่านบาร์โค้ดได้ทันที สามารถต่อ thermal printer เพื่อพิมพ์ผลการทดสอบลงลาเบลกระดาษกาวได้ทันที และสามารถเชื่มต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการฐานข้อมูลและผลการทดสอบอย่างละเอียดต่างๆ ได้
 • ปรับแก้ standard และ test sequence ต่างๆ ได้เอง หรือทดสอบแบบ non-standard ได้อย่างยืดหยุ่น
 • อำนวยความปลอดภัยขั้นสูงแก่ผู้ใช้เครื่องทดสอบด้วยฉนวนแยกตามมาตรฐาน EN50191
 • พร้อมสำหรับการคุยกับระบบทดสอบอัตโนมัติอื่นในไลน์การผลิต PLC หรือ smart device ต่างๆ
 • ทำงานตามลำพัง ไม่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์ จึงเหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง
 • จอแสดงผลสีขนาดใหญ่พร้อมเสียงเตือนต่างๆ

LED lighting manufacturers LED lighting manufacturers

CLARE HAL-LED เหมาะสำหรับ

 • โรงงานประกอบดวงโคม LED
 • ผู้นำเข้าดวงโคม LED
 • ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพ