Clare HAL 104 เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในสายการผลิต

Clare HAL 104 Electrical Safety Test
ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 1.6 MB)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : เฉลิมพร แสงแจ่ม โทร.08-5489-3461, อิทธิโชติ ตันเสนีย์ โทร.08-0927-9917, จุฑามาส แสงแจ่ม โทร.08-1741-5507

HAL Series เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แนะนำในขบวนการผลิต (Production Line) เนื่องจากรองรับการทดสอบ ในระบบออโตเมชั่น เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถเก็บข้อมูลผลการทดสอบในตัวเครื่องได้ (Results Memory) สามารถควบคุมการทดสอบผ่านคอมพิวเตอร์หรือ PLC ได้

CLARE HAL104 with Safety Cabinet/Automation Clare HAL104 with Production Line Automation
Clare HAL104 กับ Safety Cabinet/Automation

Clare HAL104 with Production Line Automation Clare HAL104 with Production Line Automation
Clare HAL104 กับ Production Line Automation

 • ครบเครื่องเรื่อง Electrical Safety Tester สำหรับ Production Line
 • รองรับ 8 Test Function ในเครื่องเดียว
 • ขจัดความยุ่งยาก ความเสียหาย และปัญหาที่เกิดจากการใช้เครื่องหลายๆ ชนิดมาต่อร่วมกัน
 • มี Safety E-Base Software สำหรับการจัดการข้อมูล และรองรับการเขียน Test Procedure
 • มี Barcode Scanner, Label Printer สำหรับการทำงานแบบ automation
 • รองรับ Leakage and Power Measurement ที่ < 5.00 kVA, 110-230Vac, 20A ด้วย internal AC Source
 • รองรับ Leakage and Power Measurement ที่สูงถึง 10.00 kVA 110-230Vac, 60A ด้วย Power Smart - Option

HAL Series เป็นเครื่องทดสอบที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน IEC/EN60598, IEC/EN60950 IEC/EN60335, BS EN60745, IEC/EN61010 เป็นต้น และมีหัวข้อทดสอบสามารถทดสอบได้ดังต่อไปนี้

 1. Earth Continuity ค่าความต่อเนื่องหรือค่าความเชื่อมโยงของสายกราวด์ หรือค่าความต้านทานระหว่างขากราวด์ที่ปลั๊กหรือเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปลือกของเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนที่เป็นโลหะ โครงโลหะ
 2. Ground Bond Test ทดสอบความแข็งแรงของสายกราวด์ป้องกันไฟรั่ว
 3. AC Flash/Hipot ทดสอบค่าความต้านฉนวน หรือความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าสูง
 4. DC Flash/Hipot ทดสอบค่าความต้านฉนวน หรือความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าสูง
 5. DC Insulation Resistance ทดสอบค่าความต้านฉนวน หรือความต้านทานฉนวนทางไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าสูง
 6. Insulation ค่าความต้านทานที่อยู่ระหว่าง (L+N) เทียบกับกราวด์ (PE) หรือมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ฉนวนไฟฟ้า ค่าฉนวนทางไฟฟ้า ค่าความเป็นฉนวน ค่าความต้านทานฉนวนทดสอบที่แรงดันไฟฟ้าแรงดันต่ำ
 7. Protective Conductor Current Test ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ ไฟรั่ว ไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟรั่วไหล กระแสไฟฟ้ารั่ว กระแสไฟฟ้ารั่วไหล ที่อาจทำอันตรายได้ถึงขั้นเสียชีชิต หากไปจับหรือสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟรั่วดังกล่าว หรือเราอาจเคยได้ยินอันตรายแบบนี้ว่า อันตรายจากไฟรั่ว อันตรายจากไฟฟ้ารั่ว อันตรายจากการถูกไฟดูด ตรวจวัดที่กราวด์ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
 8. Touch Current Test ปริมาณกระแสไฟรั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลือก
 9. Main Voltage Measurement ตรวจสอบแรงดันที่เต้ารับ
 10. Single Phase Power Factor Measurement ตรวจวัดค่า Power factor ทางไฟฟ้า
 11. Output Power Measurement ตรวจวัดค่ากำลังไฟฟ้าที่ใช้งานโดยเครื่องใช้ไฟฟ้า
 12. IEC Lead/Polarity Test ทดสอบสายไฟฟ้าแบบที่ถอดออกได้ ทดสอบค่าความต่อเนื่อง ความถูกต้องของสาย L-N-PE และค่าความต้านทานฉนวน (Anchor AC Power Cord)
 13. RCD Trip Time ทดสอบการทำงานของเครื่องป้องกันไฟรั่ว (RCD) ว่าตัดตามเงื่อนไขที่ถูกต้องหรือไม่

HAL Series Electrical Safety

HAL Series มี 5 รุ่นย่อย ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันตามความเหมาะสมสำหรับแต่ละงาน

Models
Clare HAL Series Selection

 • Clare HAL 104
  Advanced multi-function safety tester with power/leakage, AC/DC Hipot (flash/dielectric strength), insulation and Ground/Earth Bond Test capability
 • Clare HAL 103
  AC/DC Hipot (flash/dielectric strength) and Insulation and Ground/Earth Bond Tester
 • Clare HAL 102
  AC/DC Hipot and DC Insulation Tester with built-in scanner switching matrix
 • Clare HAL 101
  AC/DC Hipot and DC Insulation Tester
 • Clare HAL 100
  40A Ground/Earth Bond Tester