กล้องตรวจสภาพภายในท่อ

Reed R8100 กล้องตรวจสอบสภาพในท่อ รุ่นพกพา

Reed R8100 Video Inspection Camera
Reed R8100 เป็นกล้องตรวจสอบงานในที่คับแคบที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีอื่น สำหรับงานทดสอบโดยวิธีไม่ต้องทำลาย (non destructive testing) เช่นในท่อ ร่อง ปล่องต่างๆ ตู้ทึบหรือช่องที่เปิดไม่ได้ เป็นต้น

Reed R9000 กล้องตรวจสอบสภาพภายในท่อ สายยาว 20 เมตร

Reed R9000 Pipe Video Inspection System
Reed R9000 เป็นเครื่องมือตรวจสอบสภาพท่อแบบไม่ต้องขุดหรือทำลาย แต่ใช้กล้องสอดเข้าไปเพื่อสำรวจดูสภาพภายในท่อ สำหรับงานตรวจสอบระบบท่อ การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม การตรวจสภาพตามระยะเวลา