Vibration Testing System

ระบบทดสอบความสั่นสะเทือนของผลิตภัณฑ์

LDS Vibration Testing
LDS เป็นผู้ผลิตระบบทดสอบ ความสั่นสะเทือน (Vibration Testing) ที่สมบูรณ์แบบ สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง ใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และ อื่นๆ

LDS รุ่น V800-V8 Series ขนาดแรงทดสอบปานกลาง

Medium Force Range
มีคุณสมบัติและความสามารถที่สูงขึ้น สำหรับงานวิจัยและพัฒนา งานตรวจสอบคุณภาพสินค้า สมรรถนะสูง ในงบประมาณที่ต่ำ

 • ตรวจรับรองชิ้นส่วนยานยนต์และระบบในรถยนต์
 • ทดสอบอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบอุปกรณ์การบินและการทหาร

LDS รุ่น V101, V201, V406/8, V450 และ V455 ขนาดแรงทดสอบต่ำ

Low Force Range
Shaker ขนาดแรงทดสอบต่ำ เหมาะสำหรับงานทดสอบ modal analysis ให้แรงพีคได้ดี ช่วงปรับความถี่การสั่นกว้าง

 • ตรวจวิเคราะห์ Modal and structural
 • ตรวจทดสอบการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • การทดลองในห้องปฏิบัติการ (Lab)

ชุดทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

Durability Test
ระบบทดสอบความสั่นสะเทือน LDS สามารถสร้างสภาวะการสั่นจำลองได้หลายรูปแบบ ซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำมาทดสอบสามารถทนต่อสภาพการสั่นจำลองที่สร้างขึ้นได้ ก็หมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นสามารถใช้งานได้ หรือมีอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตได้ออกแบบไว้

ชุดทดสอบการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

NVH Structural & Modal Testing
LDS มีชุดทดสอบความสั่นสะเทือนทางโครงสร้างที่เรียกว่า Modal Shaker ที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่น มีแรงเครียดที่เกิดจากการสั่นน้อย ทำให้เกิดความแม่นยำในการทดสอบ อีกทั้งในการทดสอบ Modal Testing นั้น

LDS รุ่น V9 ขนาดแรงทดสอบสูง

High Force Range
รุ่นแรงทดสอบสูง ทดสอบได้ต่อเนื่องระยะเวลานาน สำหรับงานวิจัยและงานทดสอบผลิตภัณฑ์ สมรรถนะสูงสุด ราคาไม่แพง เป็นรุ่นที่ปรับพารามิเตอร์ทดสอบได้มากที่สุด

 • ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ใช้แรงสูงและเป็นเวลานาน
 • ทดสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์การบินและการทหาร
 • ทดสอบแบบ shock pulse ที่ความถี่ต่ำๆ

LDS รุ่น V555, V650, V721, และ V780 ขนาดแรงทดสอบต่ำ-ปานกลาง

Low-Medium Force Rangeเป็นระบบทดสอบอเนกประสงค์ ช่วงปรับความถี่ได้กว้าง แรงเขย่าสูง อัตราเร่งสูง เหมาะกับงานทดสอบทุกชนิด ทดสอบได้ทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง

 • ทดสอบชิ้นส่วนยานยนต์
 • ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน
 • ทดสอบการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชุดทดสอบบรรจุภัณฑ์และการขนส่งขนาดใหญ่

Packaging Test
LDS เป็นผู้นำระบบการทดสอบที่สามารถจำลองสภาวะการขนส่ง ที่มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น มีระบบทดสอบขนาดใหญ่ที่สามารถรับโหลดได้ถึง 6000 กิโลกรัม สามารถสั่นได้ถึง 6มิลลิเมตร ที่ความถี่ 5-20 Hz สำหรับการสั่นแบบ Sine และ 1.5 g ที่ความถี่สูงถึง 200Hz สำหรับการสั่นแบบ Random

ชุดทดสอบเสียงที่เกิดจากการสั่น กระทบ กระพือ เสียดสี ของชิ้นส่วน

Squeak and Rattle Test
ในการทดสอบเรื่องเสียงสั่นและเสียงรัว เนื่องจากต้องทำการวัดเสียงขณะที่ชิ้นตัวอย่างถูกสั่น ดังนั้นระบบทดสอบสั่นสะเทือนจึงต้องมีเสียงรบกวนต่ำ เพื่อให้การวัดเสียงมีความแม่นยำ LDS มีระบบทดสอบ Squeak & Rattle ในอุตสาหกรรมยานยนต์ สำหรับผู้เกี่ยวข้อง เช่น แผนกควบคุมคุณภาพ และแผนกวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยเฉพาะ