Vibration Tester

Fluke Connect® ดูผล, บันทึก, วิเคราะห์, รายงานผล, ทำงานร่วมกันจากทุกที่

Fluke Connect® ยุคใหม่ของเครื่องมือวัดที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทุกตัว ดูผล, บันทึก, วิเคราะห์, รายงานผล, ทำงานร่วมกันได้จากทีมงาน ทุกที่ทั่วโลก ผ่านระบบคลาวด์ ด้วยระบบ Fluke Connect® ที่มีในตัวเครื่องมือวัดรุ่นใหม่ทุกตัว ทำงานร่วมกับ App ในสมาร์ตโฟนหรือแท็บเลต ทั้งระบบ Android และ iOS รวมทั้ง PC Software

Fluke 805 FC เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดเล็ก

Fluke 805 FC Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือนขนาดพกพา สำหรับงานตรวจสอบคัดกรองความผิดปกติของแบริ่ง, สภาพมอเตอร์และเครื่องจักร์หมุนต่างๆอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับช่างเทคนิคที่อยู่หน้างานที่ต้องการเครื่องมือที่เชื่อถือได้ วัดซ้ำได้ เพื่อการตัดสินใจซ่อมบำรุง รุ่นใหม่ Fluke 805 FC ใช้งานร่วมกับ Fluke Connect® Mobile App ได้

Fluke 830BT เครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ ระบบดิจิตอล ความละเอียดสูง

Fluke 830 Laser Shaft Alignment Tool Fluke 830 เป็นเครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ที่ใช้งานง่าย, ให้คำตอบที่รวดเร็ว, แม่นยำ และสามารถปฏิบัติได้ ช่วยให้สายการผลิตในโรงงานดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่น วัดความคลาดเคลื่อนและให้คำแนะการแก้ไขปัญหาได้ในตัว

Fluke 810 เครื่องทดสอบความสั่นสะเทือน ที่ให้คำตอบเพื่อแก้ปัญหาได้ทันที

Fluke 810 Vibration Tester เครื่องมือตรวจค้นปัญหาขั้นสูงสำหรับทีมงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ที่ต้องการคำตอบรวดเร็วทันใจ ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเฉพาะที่ช่วยในการระบุและจัดความสำคัญของปัญหาทางกล เป็นการรวบรวมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนไว้ในมือคุณ