Training System

Metrel MI 3300 ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3300 PAT Demoboard ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย

 • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ในอาคาร ในสำนักงาน และ ในสถานที่ก่อสร้าง
 • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3099 ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรืออพาร์ตเม็นต์

Metrel MI 3099 Switchboard and on Circuit Demo Board ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรืออพาร์ตเม็นต์ เพื่อความปลอดภัย

 • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือระบบไฟฟ้าในอพาร์ทเมนท์
 • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า

Metrel MI 2166 ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

Metrel MI 2166 Electrical Installation Demo Board ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัย

 • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
 • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า

Promax-EC696 Analogue Communications Training System

Promax EF-696
ชุดฝึกทดลองด้านสื่อสารระบบอานาล็อก การรับ-ส่ง การมอดูเลต ดีมอดูเลต

Metrel MI 3299 ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบฉนวนทางไฟฟ้าแรงดันสูง 10 kV

Metrel MI 3299 HV Demo BOX 10 kV ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบฉนวนทางไฟฟ้าแรงดันสูง 10 kV เพื่อความปลอดภัย

 • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบฉนวนทางไฟฟ้า
 • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบฉนวน

Metrel MI 3088 ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Metrel MI 3088 PV Demo Board ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัย

 • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในระบบแปลงพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า

Metrel MA 2067 ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า ชุดใหญ่สมบูรณ์แบบ

Metrel MA 2067 Complete Low Voltage Installation Demo Board ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและสภาพปัญหาทางไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย

 • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรืออพาร์ทเมนท์
 • จำลองสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการติดตั้ง
 • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า

Promax-EF970 Fibre Optic Communications Training System

Promax EF-970
ชุดฝึกทดลองในงานสื่อสารด้วยไฟเบอร์ออปติกหรือเส้นใยแก้วนำแสง