เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือน

Qualifier 7830, 7831

Qualifier 7830, 7831
ซอฟต์แวร์บนวินโดว์สำหรับ 2260 โดนเฉพาะ คำนวณค่า airborne, facade insulation ค่า RT 60 ออกรายงานได้หลายชนิด เช่น avevage decay curve, Sound reduction index

Protector 7825

Protector 7825
Protector Type 7825
ซอฟต์แวร์บนวินโดว์สำหรับงานวิเคราะห์หลังการเก็บข้อมูลด้วย SLM และ Dose มิเตอร์ต่างๆ สำหรับงานอาชีวอนามัย พร้อมด้วย ความสามารถในการคำนวณผลการโยกย้ายบุคคลกับสถานที่ ทำงานต่างๆ เพื่อหาผลรวมของ Dose ไม่ให้เกินข้อกำหนดได้ ทำงานได้กับมิเตอร์ของ ทุกรุ่นที่มีพอร์ต RS-232

Evaluator 7820, 7821

Bruel&Kjaer 7820-7821
ซอฟต์แวร์บนวินโดว์สำหรับงานประเมินเสียงรบกวนในชุมชน และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์หลายรูปแบบ เช่น บันทึกและเล่นกลับเสียงจาก SLM, ดาวน์โหลดข้อมูลจาก SLM ทางโมเด็ม ฯลฯ

Noise Explorer 7815

Bruel&Kjaer 7815
ซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้อย่างง่าย สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลผลการวัดจาก SLM เพื่อเก็บรักษาและเรียกกลับ รวมถึงการออกรายงานบนวินโดวส์ สามารถแสดง Noise Mapping จากข้อมูลการวัดของ 2260 และ Sound intensity probe ได้ ทำงานได้กับ SLM ของ ที่มี RS-232 ทุกตัว

Hand Held Calibrator 4231

Bruel&Kjaer 4231
เป็นแหล่งกำเนิดความดังเสียงมาตรฐานขนาดกระเป๋า สำหรับสอบเทียบเครื่องวัดเสียงทั่วๆ ไป ออกแบบมาสำหรับไมโครโฟนขนาด 1 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว และเมื่อเพิ่มอะแดปเตอร์จะรองรับไมโครโฟน 1/4 และ 1/8 นิ้วได้ด้วย

Pistonphone 4228

Bruel&Kjaer 4228
สำหรับงานสอบเทียบเครื่องวัดเสียงที่ใช้ไมโครโฟนตั้งแต่ 1/8 นิ้ว ถึง 1 นิ้ว pistonphone นี้ ใช้การกำเนิดเสียงดัวยกลไกของลูกเบี้ยวและมอเตอร์ ที่ควบคุมรอบการหมุนโดยอิเล็กทรอนิกส์ จึงให้ความดังและความถี่เสียงที่มีความเที่ยงตรงสูง มาพร้อมกับบารอมิเตอร์สำหรับคำนวณค่าชดเชย

Mulifunction Acoustic Calibrator 4226

Bruel&Kjaer 4226
เป็นรุ่นพกพาสำหรับสอบเทียบ SLM, Dose มิเตอร์, ไมโครโฟน ฯลฯ สามารถจ่ายเสียงมาตรฐาน 3 ระดับความดัง ที่ความถี่ต่างๆ ตามการแบ่ง 1/1 octave ตั้งแต่ 31.5 Hz ถึง 16 kHz

Integrating Level Meter 2239A

Bruel&Kjaer 2239A
สามารถวัดเสียงแบบ Leq SPL เสียงสูงสุด, ต่ำสุดได้ สามารถเก็บข้อมูลในเครื่องได้ถึง 40 ข้อมูล มีไฟส่องสว่างที่หน้าจอชัดเจนเวลามอง

Sound Intensity Calibrator 3541

Bruel&Kjaer 3541
สำหรับงานสอบเทียบโพรบวัด Intensity ที่ใช้ไมโครโฟน 1/2 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว สอบเทียบทั้ง level และ phase และตรวจสอบค่า pressure-residual intensity index มาพร้อมกับบารอมิเตอร์สำหรับคำนวณค่าชดเชย