Soldering&Rework Systems

Pace IR 1000 เครื่อง Rework อุปกรณ์ SMT แบบอินฟราเรด ราคาประหยัด

PACE IR1000
Pace IR 1000 เป็นระบบ Rework ที่มีประสิทธิภาพสูงและยืดหยุ่นในการใช้งาน เหมาะสำหรับงานที่หลากหลาย และงานที่ทำซ้ำๆ ที่ต้องการปริมาณงานต่อเวลา (through-put) ที่สูง ใช้ในการติดตั้งและถอดอุปกรณ์ Passive, QFP, SOIC, PLCC, MLF, TSOP, และ BGA

ST 325E เครื่องเป่าลมร้อนปรับอุณหภูมิได้แบบ ดิจิตอล

ST-325E
เครื่องเป่าลมร้อนรุ่น ST 325E เหมาะสำหรับการถอดอุปกรณ์ประเภท SMD ที่มีความละเอียดสูง เช่น อุปกรณ์ PLCC, QFP, SOIC และ SMD ประเภทอื่น

ST-75 System เครื่องดูดตะกั่วแบบ Analog

ST-75
ST 75 SYSTEM เครื่องดูดตะกั่วแบบ Analog
ช่วงอุณหภูมิ 205 – 454 °C
มีระบบ Temperature lockout
มี Hi – Flo Pump สำหรับจับอุปกรณ์ขนาดเล็ก

ST-50 System หัวแร้งปรับอุณหภูมิแบบ Digital

ST-50
ST 50 SYSTEM หัวแร้งปรับอุณหภูมิแบบ Digital
ด้ามบัดกรีพร้อมปลาย Tip 1หัว
ช่วงอุณหภูมิ Tempwise 205 – 454 °C SensaTemp 37 – 482 °C
มีระบบ Setback & Auto – off

MBT 301E เครื่องบัดกรีและดูดตะกั่ว ควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล

MBT 301E
เครื่องบัดกรีและดูดตะกั่วปรับอุณหภูมิได้แบบ Digital MBT 301E เป็นเครื่องบัดกรีและดูดตะกั่วที่สามารถทำงานได้พร้อมกัน สามารถปรับอุณหภูมิได้
และแสดงผลอุณหภูมิเป็นตัวเลข จึงทำให้สะดวกในการใช้งาน

ST-115 System เครื่องดูดตะกั่วแบบ Digital

ST-115
MBT 301E เครื่องบัดกรีและถอดบัดกรีแบบ Digital
ช่วงอุณหภูมิ Tempwise 232 – 454 °C SensaTemp 176 – 482 °C
มีปลายดูดตะกั่วให้เลือกหลายขนาดตามการใช้งานที่เหมาะสม

Arm Evac 200 เครื่องดูดควันชนิดไม่่ต้องเจาะอาคาร

Arm Evac 200
เครื่องดูดควัน รุ่น ARM EVAC 200 เป็นชนิดที่ไม่ต้องเจาะอาคาร ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวก

PACE TF 1700 เครื่องซ่อมบอร์ด (Rework) ความแม่นยำสูง

TF-1700E
TF 1700 เป็นเครื่องสำหรับถอดและใส่อุปกรณ์ประเภท BGA, CSP และ SMD ประเภทอื่นๆ ที่มีความละเอียด เป็นเครื่องที่ทำงานร่วมกับ Computer และ Software
พร้อมมีกล้องสำหรับตรวจความแม่นยำก่อนจะทำงานถอดหรือใส่อุปกรณ์

ST-350E เครื่องเป่าลมร้อนปรับอุณหภูมิได้แบบดิจิตอล

ST-350E
ST 350E เครื่องเป่าลมร้อนปรับอุณหภูมิได้แบบดิจิตอล
เครื่องเป่าลมร้อนที่มีแท่นสำหรับจับบอร์ดได้ตามความเหมาะสม และเมื่อถอดไอซีได้แล้วจะมี Vaccum สำหรับจับ ICได้

ST-30 System หัวแร้งปรับอุณหภูมิแบบ Analog

ST-30
ST 30 SYSTEM หัวแร้งปรับอุณหภูมิแบบ Analog
ปรับอุณหภูมิในการทำงาน ตั้งแต่ 205 – 454 °C (Tempwise)
ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ IntelliHeat Control System
ใช้สำหรับตะกั่วชนิด Lead Free

MBT 350E ชุดถอด IC - Truhold บนบอร์ดชนิด Multilayer

MBT 350E
MBT 350E เครืองบัดกรีและดูดตะกั่วแบบปรับอุณหภูมิระบบ Digital ที่มีด้ามปากคีบสำหรับถอดอุปกรณ์ SMD ได้ด้วย อุปกรณ์ในชุดจะประกอบไปด้วย ด้ามบัดกรี 1 ด้าม, ด้ามดูดตะกั่ว 1 ด้าม และด้ามปากคีบ 1 ด้าม

ST-300E เครื่องเป่าลมร้อนแบบ Analog

ST-300E
ST 300E เครื่องเป่าลมร้อนแบบ Analog
ช่วงอุณหภูมิ 176 - 482 °C
Airflow 5 - 22 slpm.
เลือกปลายเป่าได้เหมาะสมตามการใช้งาน โดยมีทั้งแบบ Single และแบบ ครอบที่ตัว IC

Arm Evac 250 เครื่องดูดควันจากกาารบัดกรี

Arm Evac 250
Arm Evac 250 สามารถวางในห้องโดยไม่ต้องมีการเจาะอาคาร ตัวถังทำจากเหล็กหนา ทำให้ไม่สั่นเวลาทำงาน ขนาดของแขนและ filter มีหลายแบบให้เลือกซื้อ

Arm Evac 50 + Dual Arm

Arm Evac 50
Arm Evac 50Fume Ertraction
มีแขนดูดควัน 2 แขน สามารถปรับงอและคงตัวได้ (แสดงพร้อมชุดบัดกรี)
สามารถควบคุมแรงลมโดยลูกบิดหมุน