เครื่องกำเนิดสัญญาณ

BK Precision 4007B (7MHz) และ 4013B (12MHz) เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพแบบ DDS

BK Precision 4007B, 4013B

กำเนิดความถี่ได้สูงถึง 7MHz (BK Precision 4007B),
12MHz (BK Precision 4013B) ที่คลื่นรูปซาวย์และสี่เหลี่ยม
ฟังก์ชั่นสวีพทำงานได้ทั้งแบบลิเนียร์หรือลอการิทึ่ม

BK Precision 4045B เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพ

BK Precision 4045B

เครื่องกำเนิดสัญญาณฟังก์ชั่นสวีพ แบบ DDS (Direct Digital Synthesis) และ Arbitary BK Precision
ย่านกำเนิดความถี่ 20MHz (ซาน์และสี่เหลี่ยม)
กำเนิดรูปคลื่นซายน์, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม และรูปคลื่นประดิษฐ์ (Arbitary)

Fluke 396/397 Universal Waveform Generators

Fluke 396
รวมเครื่องกำเนิดสัญญาณ Universal และ Synthesizer ไว้ในเครื่องเดียว ความละเอียด 14 bit ให้ระดับเอาต์พุต 16,384 อัตราสุ่มสูงถึง 125 MS/s แอมปลิจูดเอาต์พุต สามารถปรับได้จาก 10 mV – 10 Vp-p

Fluke 280 Series Waveform Generator

Fluke 281
รวมเครื่องกำเนิดสัญญาณหลายชนิดไว้ในเครื่องเดียว ความเร็วในการสุ่มสูงถึง 40 MS/s ให้กำเนิดสัญญาณฟังก์ชัน 16 MHz สัญญาณพัลส์ 10 MHz สัญญาณแบบ Pulse train สร้างรูปคลื่น Arbitrary ได้สูงถึง 65,536 จุด

Promax GR-205 RF Signal Generator

Promax GR-205
เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่วิทยุ 150 KHz ถึง 2 GHz
ให้ OUTPUT สัญญาณตั้งแต่ -127 dBm ถึง +m7 dBm
สามารถเลือกการมอดูเลตทั้ง AM, FM และ PM