เครื่องวัดกำลังความถี่วิทยุ

Bird 8329-300 ตัวลดทอนสัญญาณกำลังสูง 2kW แบบ Oil-Cooled

Bird 8329-300 2kW Oil-Cooled Attenuator
Bird 8329-300 เป็นตัวลดกำลังความถี่วิทยุและ VSWR เพื่อการไอโซเลตอุปกรณ์ขณะทดสอบ การวิเคราะห์สัญญาณฮาร์มอนิก หรือการเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวลดทอนกำลังของ Bird มีคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน อนุรักษ์พลังงาน

Bird 6810 - 4715 : 2.5 KW - 10 KW RF Watt Meter

Bird 6810 – 4715

  • ใช้สำหรับตรวจวัดค่า Power ของเครื่องส่ง Broadcast FM ,TV
  • ใช้กับ Coaxial Rigid Line 1 5/8 Inch. EIA Flg
  • Dual Socket for 2 Elements
  • Scale 5/10/25

BIRD model HPW : HIGH POWER WATTMETER

BIRD model HPW เหมาะสำหรับงานวัดทดสอบเครื่องส่งวิทยุกำลังสูง ทั้ง CW , FM สามารถใช้งานได้ ในย่าน 50-125MHz, 2.5 KW และ 5 KW

Bird 5012D เซ็นเซอร์สำหรับวัดกำลัง RF ย่านกว้าง

Bird 5012D Wideband Power Sensor Bird 5012D Wideband Power Sensor (WPS) เป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดกำลัง RF ขนาดมือถือ สำหรับงานภาคสนาม ที่สะดวกใช้งานมาก สำหรับแสดงค่า Forward Power และ Reflected Power ตั้งแต่ 350 MHz - 4.0 GHz

BIRD 5000 XT : Hand Held Digital Power Meter

BIRD 5000 XT
เครื่องวัด RF Power สำหรับเทคโนโลยีสื่อสารดิจิตอล สำหรับงานทดสอบสัญญาณ Power : 2G, 3G GSM, WIMAX (IEEE 802.16), EDGE, DVB, DMB, WIFI และ W CDMA /CDMA

Bird 4304A Multiranges RF Watt Meter รุ่นยอดนิยมและเอนกประสงค์

BIRD 4304A
เครื่องวัดกำลังส่งคลื่นวิทยุ CW, FM สามารถวัีดค่า Forward และ Reflected โดยการหมุน Element แล้วนำมาหาค่า VSWR

Bird ACM Antenna & Cable Monitor เครื่องตรวจเฝ้าระวังความผิดปกติของเคเบิ้ลและสายอากาศ

BIRD ACM
เป็นอุปกรณ์สำหรับการมอนิเตอร์หรือเฝ้าระวังแก่ระบบสายส่งและสายอากาศในสถานี
เพื่อความมั่นใจในการให้บริการงานสำคัญหรือสถานีที่เป็นจุดวิกฤติทำงานได้อย่างราบรื่น

Bird 100-CC Series

BIRD 100 CC
Bird's directional couplers world renowned for their high-quailty, robust construction and conservative power ratings.

Bird 4421 Precision RF Power Meter

BIRD 4421
เป็น RF Power Meter สำหรับ Lab Calibration หรืองานตรวจวัด Semiconductor Processing, PLASMA
ค่าผิดพลาดการวัด ±1% Accuracy