เครื่องวัดกำลังความถี่วิทยุ

BIRD 7022 Statistical RF Power Sensor

201-350-6000-mhz-statistical-power-sensor-34.jpg เป็นอุปกรณ์ตรวจวัด POWER SENSOR ที่สามารถตรวจวัดสำหรับงานซ่อมบำรุงระบบสื่อสาร สามารถแสดงค่าเพาเวอร์พร้อมแสดงช่วงเวลาแบบสถิติของสัญญาณ

BIRD SH-60S-TC Handheld Spectrum Analyzer

sh-60s-tc.jpg ย่านความถี่ 9KHz ถึง 6GHz มีฟังก์ชั่น FM ดีมอดูเลชั่น สามารถเพิ่ม OPTION RF POWER SENSOR วัดค่ากำลังคลื่นได้ผ่าน App บนมือถือ

BIRD 5012D / 5017D Wideband RF Power Sensor

500w-avg-1300w-peak-wideband-power-sensor-72.jpg เป็นอุปกรณ์ POWER SENSOR สำหรับการตรวจวัดกำลังคลื่น RF ที่มีการมอดูเลชั่นทั้งอนาลอก หรือดิจิตอลเทคโนโลยี

Bird FlightHawk เครื่องวิเคราะห์สายนำสัญญาณและสายอากาศสำหรับซ่อมบำรุงอากาศยาน

it-aviation-rf-cable-antenna-analyzer-kit-12.png สามารถตรวจหาตำแหน่งบกพร่องของสายอากาศ สายนำสัญญาณหรือจุดเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ โดยสามารถระบุระยะทาง (เมตร) ที่เกิดความบกพร่องด้วยฟังก์ชั่น FDR

RF Streaming Products

rf-record-and-playback-systems.png Our systems record spectrum from DC to 50 GHz with instantaneous bandwidths of up to 1 GHz. X-COM's high-resolution long duration RF signal storage and re-creation capabilities can dramatically increase the power of your spectrum analyzers and vector signal generators from many test & measurement industry leaders.

Bird 8329-300 ตัวลดทอนสัญญาณกำลังสูง 2kW แบบ Oil-Cooled

Bird 8329-300 2kW Oil-Cooled Attenuator
Bird 8329-300 เป็นตัวลดกำลังความถี่วิทยุและ VSWR เพื่อการไอโซเลตอุปกรณ์ขณะทดสอบ การวิเคราะห์สัญญาณฮาร์มอนิก หรือการเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวลดทอนกำลังของ Bird มีคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน อนุรักษ์พลังงาน

Bird 6810 - 4715 : 2.5 KW - 10 KW RF Watt Meter

Bird 6810 – 4715

  • ใช้สำหรับตรวจวัดค่า Power ของเครื่องส่ง Broadcast FM ,TV
  • ใช้กับ Coaxial Rigid Line 1 5/8 Inch. EIA Flg
  • Dual Socket for 2 Elements
  • Scale 5/10/25

Bird 5012D เซ็นเซอร์สำหรับวัดกำลัง RF ย่านกว้าง

Bird 5012D Wideband Power Sensor Bird 5012D Wideband Power Sensor (WPS) เป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดกำลัง RF ขนาดมือถือ สำหรับงานภาคสนาม ที่สะดวกใช้งานมาก สำหรับแสดงค่า Forward Power และ Reflected Power ตั้งแต่ 350 MHz - 4.0 GHz

Bird 4304A Multiranges RF Watt Meter รุ่นยอดนิยมและเอนกประสงค์

BIRD 4304A
เครื่องวัดกำลังส่งคลื่นวิทยุ CW, FM สามารถวัีดค่า Forward และ Reflected โดยการหมุน Element แล้วนำมาหาค่า VSWR