เครื่องวัดกำลังความถี่วิทยุ

Bird 5012D เซ็นเซอร์สำหรับวัดกำลัง RF ย่านกว้าง

Bird 5012D Wideband Power Sensor
Bird 5012D Wideband Power Sensor (WPS) เป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดกำลัง RF ขนาดมือถือ สำหรับงานภาคสนาม ที่สะดวกใช้งานมาก สำหรับแสดงค่า Forward Power และ Reflected Power ตั้งแต่ 350 MHz - 4.0 GHz

Bird 8329-300 ตัวลดทอนสัญญาณกำลังสูง 2kW แบบ Oil-Cooled

Bird 8329-300 2kW Oil-Cooled Attenuator
Bird 8329-300 เป็นตัวลดกำลังความถี่วิทยุและ VSWR เพื่อการไอโซเลตอุปกรณ์ขณะทดสอบ การวิเคราะห์สัญญาณฮาร์มอนิก หรือการเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวลดทอนกำลังของ Bird มีคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน อนุรักษ์พลังงาน

BIRD 5000 XT : Hand Held Digital Power Meter

BIRD 5000 XT
เครื่องวัด RF Power สำหรับเทคโนโลยีสื่อสารดิจิตอล สำหรับงานทดสอบสัญญาณ Power : 2G, 3G GSM, WIMAX (IEEE 802.16), EDGE, DVB, DMB, WIFI และ W CDMA /CDMA

Bird 4421 Precision RF Power Meter

BIRD 4421
เป็น RF Power Meter สำหรับ Lab Calibration หรืองานตรวจวัด Semiconductor Processing, PLASMA
ค่าผิดพลาดการวัด ±1% Accuracy

Bird 6810 - 4715 : 2.5 KW - 10 KW RF Watt Meter

Bird 6810 – 4715

  • ใช้สำหรับตรวจวัดค่า Power ของเครื่องส่ง Broadcast FM ,TV
  • ใช้กับ Coaxial Rigid Line 1 5/8 Inch. EIA Flg
  • Dual Socket for 2 Elements
  • Scale 5/10/25

Bird 43 Thruline RF Watt Meter รุ่นยอดนิยมและเอนกประสงค์

BIRD 43

  • เป็นเครื่องวัดมาตรฐานเกี่ยวกับการทดสอบ RF POWER
  • เป็นเครื่องวัดกำลังส่งคลื่นวิทยุ (RF WATT METER) และ SWR
  • ย่านความและกำลังส่ง 450KHz – 2.7GHz , 100mW – 10kW

Bird ACM Antenna & Cable Monitor เครื่องตรวจเฝ้าระวังความผิดปกติของเคเบิ้ลและสายอากาศ

BIRD ACM
เป็นอุปกรณ์สำหรับการมอนิเตอร์หรือเฝ้าระวังแก่ระบบสายส่งและสายอากาศในสถานี
เพื่อความมั่นใจในการให้บริการงานสำคัญหรือสถานีที่เป็นจุดวิกฤติทำงานได้อย่างราบรื่น

Bird 4304A Multiranges RF Watt Meter รุ่นยอดนิยมและเอนกประสงค์

BIRD 4304A
เครื่องวัดกำลังส่งคลื่นวิทยุ CW, FM สามารถวัีดค่า Forward และ Reflected โดยการหมุน Element แล้วนำมาหาค่า VSWR

Bird 100-CC Series

BIRD 100 CC
Bird's directional couplers world renowned for their high-quailty, robust construction and conservative power ratings.

Bird Attenuators

BIRD Attenuators
Bird A-Series RF attenuators feature high-quality, robust construction, and conservative power ratings. A-Series attenuators will operate at 120% of nominal power rating at 25°C and below. Bi-directional operation permits either connector to be used as the input without fear of burnout