ทดสอบความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 2094 CE Multitester เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

Metrel MI 2094 CE Multitester
METREL รุ่น MI 2094 เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องจักร เมนสวิทซ์บอร์ดควบคุมระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม ในห้องซ่อมบำรุง เพื่อป้องกันอันตรายและเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐาน IEC/EN 61557, IEC/EN 60204 E.d.5, ..

Seaward Apollo 600 เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมืออาชีพระดับผู้ตรวจสอบ

Apollo 600 PAT Tester
Seaward Apollo 600 เป็นเครื่องทดสอบ PAT ที่สมบูรณ์แบบสูงสุดที่รองรับ Risk-Base Portable Appliance Testing and Health & Safety Management ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยาก มีกล้องบันทึกภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ในตัว

Seaward PowerCheck 1557 เครื่องตรวจสอบงานการทำงานของเครื่องทดสอบความปลอดภัยไฟฟ้า

Seaward PowerCheck 1557
เป็นเครื่องตรวจสอบงานการทำงานของเครื่องทดสอบ ตามมาตรฐาน BS 7671 / EN 61157 และมาตรฐานอื่นๆ ทุกตัว ตัวเครื่องทนทานสูง ใช้ตรวจสอบค่ามาตรฐานเหล่านี้

Seaward Supernova Elite เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการซ่อม

Supernova Elite PATSolutions Kit
เป็นเครื่องที่สามารถทดสอบครอบคลุมความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียและผ่านการซ่อม เครื่องทดสอบนี้คล้ายกับการทดสอบในโรงงานผลิต โดยครอบคลุมหัวข้อทดสอบดังนี้

Seaward PrimeTest 250 เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

PrimeTest 250 PAT Tester
เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (PAT : Portable Appliance Testing or Portable Appliance Safety Testing) ที่ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยากที่สามารถรายงานให้ทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า Pass หรือ Fail

Seaward PrimeTest 100 เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพื้นฐาน

PrimeTest 100 PAT Tester
เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (PAT : Portable Appliance Testing or Portable Appliance Safety Testing) ที่ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยากที่สามารถรายงานให้ทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า Pass หรือ Fail

Seaward PrimeTest 50 เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Seaward PrimeTest 50 PAT Tester
เป็นเครื่องที่สามารถทดสอบพื้นฐานความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ดังนี้ สามารถใช้เครื่องนี้ทดสอบหน้างานได้ ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย ใช้สำหรับทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น Class I