ทดสอบความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3321 เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

Metrel MI 3321 MultiServicerXA
METREL รุ่น MI 3321 เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน, เครื่องจักรกลไฟฟ้า และแผงควบคุมไฟฟ้า ในระหว่างการผลิต พร้อมซอฟต์แวร์ บน PC สำหรับอัพโหลดขั้นตอนการตรวจสอบอัตโนมัติ ..

Metrel MI 2094 CE Multitester เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

Metrel MI 2094 CE Multitester
METREL รุ่น MI 2094 เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องจักร เมนสวิทซ์บอร์ดควบคุมระบบไฟฟ้า ในโรงงานอุตสาหกรรม ในห้องซ่อมบำรุง เพื่อป้องกันอันตรายและเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐาน IEC/EN 61557, IEC/EN 60204 E.d.5, ..

Seaward PowerCheck 1557 เครื่องตรวจสอบงานการทำงานของเครื่องทดสอบความปลอดภัยไฟฟ้า

Seaward PowerCheck 1557
เป็นเครื่องตรวจสอบงานการทำงานของเครื่องทดสอบ ตามมาตรฐาน BS 7671 / EN 61157 และมาตรฐานอื่นๆ ทุกตัว ตัวเครื่องทนทานสูง ใช้ตรวจสอบค่ามาตรฐานเหล่านี้

Seaward Supernova Elite เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการซ่อม

Supernova Elite PATSolutions Kit
เป็นเครื่องที่สามารถทดสอบครอบคลุมความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียและผ่านการซ่อม เครื่องทดสอบนี้คล้ายกับการทดสอบในโรงงานผลิต โดยครอบคลุมหัวข้อทดสอบดังนี้

Seaward PrimeTest 250 เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

PrimeTest 250 PAT Tester
เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (PAT : Portable Appliance Testing or Portable Appliance Safety Testing) ที่ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยากที่สามารถรายงานให้ทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า Pass หรือ Fail

Seaward PrimeTest 100 เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพื้นฐาน

PrimeTest 100 PAT Tester
เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (PAT : Portable Appliance Testing or Portable Appliance Safety Testing) ที่ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยากที่สามารถรายงานให้ทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า Pass หรือ Fail

Seaward PrimeTest 50 เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Seaward PrimeTest 50 PAT Tester
เป็นเครื่องที่สามารถทดสอบพื้นฐานความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ดังนี้ สามารถใช้เครื่องนี้ทดสอบหน้างานได้ ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัย ใช้สำหรับทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น Class I