PAT Tester

Webinar การทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานช่าง งานด้านความปลอดภัย

65-02-17_S_PAT_TEST.jpg ◌ หลักการสร้างความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล
◌ การวัดค่าเพื่อความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย PAT Tester เพื่อดูว่าได้ตามมาตรฐานหรือไม่

วัน : วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา : 10:00 - 12:00 น.

Fluke 6500 เครื่องทดสอบความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า

Fluke 6000 Series Portable Appliance Test หรือ PAT เป็นกระบวนการตรวจสอบตามระยะเวลา แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบหิ้วที่เสียบปลั๊กใช้งาน ว่ามีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานอยู่หรือไม่ หรือเรียกให้ถูกความหมายก็คือ กระบวนการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะใช้งาน (In-service Inspection & Testing of Electrical Equipment)

Seaward PrimeTest 250+ เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบพื้นฐาน

Seaward PrimeTest 250+ PAT Tester เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า (PAT : Portable Appliance Testing or Portable Appliance Safety Testing) ที่ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยากที่สามารถรายงานให้ทราบว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า Pass หรือ Fail

Metrel MI 3309 BT DeltaGT เครื่องทดสอบความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3309 BT DeltaGT Metrel MI 3309 BT Delta GT เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบมือถือเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน พร้อมซอฟต์แวร์บน PC สำหรับอัพโหลดขั้นตอนการตรวจสอบอัตโนมัติ, จัดการโครงการ ..

Seaward PowerCheck 1557 เครื่องตรวจสอบงานการทำงานของเครื่องทดสอบความปลอดภัยไฟฟ้า

Seaward PowerCheck 1557
เป็นเครื่องตรวจสอบงานการทำงานของเครื่องทดสอบ ตามมาตรฐาน BS 7671 / EN 61157 และมาตรฐานอื่นๆ ทุกตัว ตัวเครื่องทนทานสูง ใช้ตรวจสอบค่ามาตรฐานเหล่านี้

SECUTEST SIII+ เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 และ 3 เฟส

secutest-s_III_.jpg ทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ได้แก่ ค่าความต้านทานของสายดิน ค่าความต้านทานของฉนวน ค่าปริมาณกระแสไฟรั่ว รองรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC60950, IEC60335, IEC60601, IEC61010

Metrel MI 3311 เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3311 GammaGT Portable Appliance Tester Metrel MI 3311 Gamma GT เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบมือถือเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายได้ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน เป็นเครื่องมือทีมีความสามารถสูง ใช้งานได้หลากหลาย เหมาะกับงานทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

Metrel MI 3394 เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

Metrel MI 3394 CE MultiTesterXA Metrel MI 3394 CE MultiTesterXA เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าและตรวจสอบมาตรฐาน CE แบบเคลื่อนที่ สำหรับการทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กใช้งาน, เครื่องจักรกลไฟฟ้า และแผงควบคุมไฟฟ้า ในระหว่างการผลิต

Seaward Apollo 600+ เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมืออาชีพระดับผู้ตรวจสอบ

Apollo 600 PAT Tester
Seaward Apollo 600+ เป็นเครื่องทดสอบ PAT ที่สมบูรณ์แบบสูงสุดที่รองรับ Risk-Base Portable Appliance Testing and Health & Safety Management ทำงานภาคสนามง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องจดบันทึกข้อมูลในภาคสนามให้ยุ่งยาก มีกล้องบันทึกภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ในตัว

Seaward Supernova Elite เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการซ่อม

Supernova Elite PATSolutions Kit
เป็นเครื่องที่สามารถทดสอบครอบคลุมความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียและผ่านการซ่อม เครื่องทดสอบนี้คล้ายกับการทดสอบในโรงงานผลิต โดยครอบคลุมหัวข้อทดสอบดังนี้