Non Contact Voltage Detector

Metrel MD 126 Non-contact voltage and phase rotation detector

MD126-02032022.jpg ปากกาวัดไฟ รุ่นใหม่ ที่ไม่ได้มีแค่ตรวจจับแรงดัน แต่เพิ่มความสามารถในการตรวจวัดลำดับเฟสมาให้อยู่ในตัวเดียว ทำให้การตรวจวัดและซ่อมบำรุงไฟฟ้า ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เริ่ม: 1 - 30 มี.ค. 2565 ราคาเปิดตัว

Metrel MD 106 ด้ามวัดไฟไม่ต้องสัมผัส รุ่นพื้นฐาน

Metrel MD 106 Non Contact Voltage Detector รุ่นพื้นฐาน แสดงผลด้วยแสงและเสียง รูปทรงปากกามีคลิปเสียบยึดกระเป๋าได้สะดวก ใช้งานง่าย เหมาะกับทั้งช่างไฟในบ้าน และช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ใช้ตรวจสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายไฟ, สายเคเบิ้ล, ปลั๊กไฟ, สวิตช์ และตู้แผงไฟ

Fluke LVD2 Volt ปากกาตรวจสอบไฟไม่ต้องสัมผัส พร้อมไฟฉายLEDในตัว

Fluke LVD2 ปากกาตรวจสอบไฟฟ้า AC แบบไม่สัมผัส มีไฟฉาย LED ความสว่างสูงในตัว ใช้ตรวจการปรากฏของแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 90 V AC ถึง 600 V AC

Fluke T+ and T+Pro เครื่องทดสอบไฟฟ้าอเนกประสงค์ ปลอดภัยสูง แสดงผลได้หลายรูปแบบ

Fluke T+ and T+ Pro เป็นเครื่องทดสอบไฟฟ้าอเนกประสงค์ สามารถตรวจวัดแรงดัน ac/dc โดยแสดงผลได้ 3 วิธี คือด้วยแสง, ด้วยเสียง, และด้วยการสั่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานในบริเวณที่มีเสียงดัง หรือมีแสงน้อย หรือที่คับแคบ

Metrel MD 116 ด้ามวัดไฟไม่ต้องสัมผัส มีไฟฉายในตัวพร้อมระบบสั่น

Metrel MD 116 Non Contact Voltage Detector รุ่นครบเครื่อง แสดงผลทั้งแสง, เสียง และการสั่น มีไฟฉาย LED ความสว่างสูงในตัว เลือกความไวได้ 2 ระดับ สามารถตรวจสอบไฟฟ้าได้ทันทีโดยอัตโนมัติหลังเปิดสวิตช์ทำงาน ใช้หลักการวัดแบบประจุไฟฟ้า (Capacitive) ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีกระแสไหลในตัวนำ

Fluke 1000FLT เครื่องทดสอบหลอดฟลูออเรสเซนต์

Fluke 1000FLT Fluorescent Light Tester ตรวจสอบทุกปัญหาได้รวดเร็วภายใน 30 วินาที

  • ทดสอบหลอดไฟ: ตรวจสอบการทำงานโดยไม่ต้องเปิดฝา
  • ทดสอบบัลลาสต์: ว่าทำงานหรือไม่ได้อย่างสะดวก
  • ตรวจแรงดันแบบไม่สัมผัส: ว่ามีแรงดันไฟฟ้าปรากฏอยู่หรือไม่
  • ตรวจขั้วหลอดไฟ: ว่าใส้หลอดขาดหรือไม่
  • ตรวจชนิดของบัลลาสต์: เป็นแบบขดลวดหรือแบบอิเล็กทรอนิกส์

Fluke 1AC-II/1LAC-II ปากกาตรวจวัดแรงดัน

Fluke 1 AC-II อุปกรณ์ตรวจวัดแรงดันแบบพกกระเป๋าที่ใช้งานง่ายในรูปแบบปากกา เพียงจ่อปลายเข้าไปใกล้ๆ จุดวัด ก็สามารถบอกถึงการปรากฏของแรงดันไฟฟ้าได้ ด้วยการเรืองแสง และเสียงบี๊บ