Motor Testing

MEA ผู้เชี่ยวชาญระบบทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้า

MEA Electric Motor Testing EquipmentMEA คือผู้ผลิตชุดทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพทางไฟฟ้า หรือทดสอบคุณภาพมอเตอร์ในโรงงานตามมาตรฐาน IEC60034-2-1 ที่อัตโนมัติทุกขั้นตอน ให้ผลการทดสอบเป็นเอกสารรายงาน กราฟบนจอคอมพิวเตอร์ และเก็บเป็นฐานข้อมูลในคราวเดียว ช่วยทำให้งานทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว