Milliohm/Micro-ohm Meter

GW Instek GOM-804/805 ดีซีมิลลิโอห์มิเตอร์ความเที่ยงตรงสูง สำหรับระบบงานอัตโนมติ

GW Instek GOM-804/805 DC Milli-Ohm Meterจอ TFT 3.5 นิ้ว มีความละเอียดการวัดสูงถึง 50,000 จำนวนนับ อัตราสุ่มสูง 60 ครั้งต่อวินาที ความเที่ยงตรงสูง 0.05% ใช้หลักการวัดแบบ 4 สาย วัดอุณหภูมิและชดเชยค่าวัดจากอุณหภูมิได้ ซึ่งจำเป็นสำหรับการวัดค่าความต้านทานต่ำๆ

Metrel MI 3250 เครื่องวัดไมโครโอห์ม ด้วยกระแสทดสอบ 10A

Metrel MI 3250 MicroOhm 10A METREL รุ่น MI 3250 เป็นเครื่องวัดความต้านทานต่ำระดับไมโครโอห์ม สำหรับวัดความต้านทานของหน้าสัมผัสเบรกเกอร์และสวิตช์, บัสบาร์ขนาดกลาง ด้วยกระแสทดสอบ 10A

Cropico DO4000 Series Handheld Digital Micro-ohmmeter

Cropico DO4000 Series Handheld Digital Micro-ohmmeterHandheld, general purpose, portable digital micro ohmmeters combining all the features you might need

 • Ranges 4mΩ to 4kΩ
 • Resolution 10µΩ
 • Input protection up to 415 Volts rms

Cropico DO4A Portable Digital Ohmmeter with 415V Protection

Cropico DO4A Portable Digital Ohmmeter with 415V ProtectionPortable digital ohmmeter for low resistance measurement.

 • True 4 terminal measurement
 • Range 40mΩ to 4kΩ
 • Automatic temperature compensation
 • Input up to 415 Vrms
 • Accuracy ±(0.05% Rdg+0.05% FS)

BK Precision 2840/2841 DC มิลลิโอห์มมิเตอร์

2841_left_lrg.jpg BK Precision ซีรี่ส์ 2840 เป็น DC มิลลิโอห์มมิเตอร์ความแม่นยำสูงแบบตั้งโต๊ะ และการวัดความละเอียดในช่วงมิลลิโอห์ม มิเตอร์ทั้งสองรุ่นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดความต้านทานของหน้าสัมผัสรีเลย์ สวิตช์ และตรวจความต่อเนื่องของลายวงจรบน PCB ซึ่งมัลติมิเตอร์วัดได้ไม่ละเอียดแม่นยำพอ

Metrel MI 3242 เครื่องวัดไมโครโอห์ม ด้วยกระแสทดสอบ 2A

Metrel MI 3242 MicroOhm 2A เครื่องวัดความต้านทานต่ำระดับไมโครโอห์ม สำหรับวัดความต้านทานของหน้าสัมผัสสวิตช์, รีเลย์, ขั้วต่อ, บัสบาร์, จุดต่อสายเคเบิ้ล, ขดลวดมอเตอร์, หม้อแปลไฟฟ้า, ขดวดเหนี่ยวนำ, จุดเชื่อมต่อรางรถไฟฟ้า, วัดความต้านทานสายไฟและสายเคเบิ้ล, จุดเชื่อมในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ด้วยกระแสทดสอบ 2A

Metrel MI 3252 เครื่องวัดไมโครโอห์ม ด้วยกระแสทดสอบ 100A

Metrel MI 3252 MicroOhm 100A METREL รุ่น MI 3252 เป็นเครื่องวัดความต้านทานต่ำระดับไมโครโอห์ม สำหรับวัดความต้านทานของหน้าสัมผัสเบรกเกอร์และสวิตช์, บัสบาร์ ด้วยกระแสสูง ตั้งแต่ 100mA ถึง 100A

Cropico DO5000 Series Bench Digital Micro-ohmmeter with Temperature Compensation

Cropico DO5000 Series Bench Digital Micro-ohmmeterA bench digital microhmmeter with temperature compensation.

 • True 4 terminal measurement
 • Range 3mΩ to 30kΩ
 • 10A Measurement current
 • Automatic temperature compensation
 • Accuracy ±(0.03% Rdg+0.02% FS)

Cropico DO7e Rugged Portable Digital Microhmmeter

Cropico DO7e Rugged Portable Digital MicrohmmeterRugged portable digital microhmmeter for low resistance measurement.

 • True 4 terminal measurement
 • 10A Measurement current
 • Range 6mΩ to 600Ω
 • Accuracy ±(0.25% Rdg+0.05% FS)