เครื่องทดสอบวัสดุ

Link M100 Friction Assesment & Screening Test Machine

Link M100
เครื่องทดสอบคุณสมบัติของผ้าเบรคและผ้าคลัตช์ สำหรับสายการผลิต

Link CHASE 200/600 Research & Quality Control Testing of Drum or Disc Brake Linings

Link C200-600
เครื่องทดสอบคุณสมบัติของผ้าเบรคและผ้าคลัตช์สำหรับ R&D, QA

Link Model 1412 Clutch Burst Machine

Link M1412
เครื่องทดสอบความเสียหายของคลัตช์รถยนต์

Bruel&Kjaer Acoustic Material test system

Bruel&Kjaer Acoustic Material test system
เครื่องทดสอบคุณสมบัติการดูดกลืนเสียงของวัสดุต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO 10534-2 and ASTM E1050

Link Model 3801 Compact Vehicle Data Acquisition System

Link M3801
เครื่องบันทึกข้อมูลเสียงและความสั่นสะเทือนของรถยนต์ขณะเคลื่อนที่

Link Model 2909 Clutch Durability

Link M2909
เครื่องทดสอบความทนทานของชุดคลัตช์รถยนต์

Link Model 2876 Shear Test

Link M2876
เครื่องทดสอบความต้านต่อแรงเฉื่อย ของผ้าเบรคและผ้าคลัตช์ของรถยนต์

Link Model 1620 Compressibility

Link M1620
เครื่องทดสอบความต้านทานต่อการอัด ของผ้าเบรคและผ้าคลัตช์ของรถยนต์

Link Model 3900 NVH Performance Brake Dynamometer

Link M3900
เครื่องทดสอบประสิทธิภาพชุดเบรครถยนต์และรถบรรทุก