Insulation Tester/Megohm Meter

Fluke Connect® ดูผล, บันทึก, วิเคราะห์, รายงานผล, ทำงานร่วมกันจากทุกที่

Fluke Connect® ยุคใหม่ของเครื่องมือวัดที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทุกตัว ดูผล, บันทึก, วิเคราะห์, รายงานผล, ทำงานร่วมกันได้จากทีมงาน ทุกที่ทั่วโลก ผ่านระบบคลาวด์ ด้วยระบบ Fluke Connect® ที่มีในตัวเครื่องมือวัดรุ่นใหม่ทุกตัว ทำงานร่วมกับ App ในสมาร์ตโฟนหรือแท็บเลต ทั้งระบบ Android และ iOS รวมทั้ง PC Software

Metrel MI 3210 เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง 10 kV

Metrel MI 3210 TeraOhmXA 10kV
METREL รุ่น MI 3210 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 10 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

Fluke 1555/1550C เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน ที่มีแรงดันทดสอบสูงถึง 10 kV

Fluke 1555/1550C
เครื่องทดสอบความต้านทานฉนวนระบบดิจิตอลรุ่นใหม่ Fluke 1555 และ Fluke 1550C ที่สามารถทดสอบฉนวนด้วยแรงดันสูงถึง 10 kV (เฉพาะรุ่น Fluke 1555) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบอุปกรณ์แรงดันสูงได้อย่างกว้างขวาง รวมถึง สวิตช์เกียร์, มอเตอร์, เจเนอเรเตอร์ และสายเคเบิ้ล

Fluke 1550B เมกะโอห์มมิเตอร์

Fluke 1550B
เครื่องวัดความต้านทานฉนวน ทดสอบได้ถึง 5000 โวลต์
ทดสอบความต้านทานฉนวนด้วยแรงดัน 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V และ 5000V
วัดได้สูงสุดถึง 1 Tera Ohm

Fluke 1587FC/1577 เครื่องทดสอบฉนวนสมรรถนะสูง

Fluke 1577-1587 FC
เป็นเครื่องวัด 2 ชนิด ในตัวเดียว คือเครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าแบบดิจิตอล และดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เหมาะกับงานทางด้าน มอเตอร์, เจนเนอเรเตอร์, สายเคเบิ้ล และสวิตซ์เกียร์ รุ่นใหม่ ใช้งานร่วมกับ Fluke Connect® Mobile App ได้ (เฉพาะ Fluke 1587 FC)

Fluke 1577, 1587 เครื่องทดสอบฉนวนสมรรถนะสูง

Fluke 1577-15787
เป็นเครื่องวัด 2 ชนิด ในตัวเดียว คือเครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าแบบดิจิตอล และดิจิตอลมัลติมิเตอร์ เหมาะกับงานทางด้าน มอเตอร์, เจนเนอเรเตอร์, สายเคเบิ้ล และสวิตซ์เกียร์

Metrel MI 3205 เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง 5 kV

Metrel MI 3205 TeraOhmXA 5kV
MI 3205 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

Metrel MI 3201 เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV

Metrel MI 3201 TeraOhm 5 kV Plus
METREL รุ่น MI 3201 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

Fluke 1653B เครื่องทดสอบหลายฟังก์ชัน สำหรับงานติดตั้งไฟฟ้า

Fluke 1653
เป็นเครื่องทดสอบที่มีฟังก์ชันหลากหลายเพื่องานตรวจสอบการติดตั้งทางไฟฟ้า เหมาะสำหรับผู้ตรวจสอบระบบเพื่อการตรวจรับ หรือผู้รับเหมาตรวจสอบงานก่อนส่งมอบ ว่าแต่ละจุดที่ติดตั้งไฟฟ้าได้มาตรฐานและความปลอดภัยตามที่กำหนดหรือไม่

Fluke 1507, 1503 เครื่องทดสอบความเป็นฉนวน

Fluke 1507, 1503
เครื่องทดสอบฉนวน Fluke 1507 และ 1503 มีขนาดกะทัดรัด, ทนทาน, เชื่อถือได้สูง และใช้งานง่าย มีแรงดันทดสอบหลายระดับ เหมาะกับงานตรวจซ่อมแก้ไขปัญหา, การตรวจสอบความปลอดภัย และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Metrel MI 3121H เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 2.5 kV

Metrel MI 3121H SMARTEC 2,5 kV
METREL รุ่น MI 3121H เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 2.5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว