เครื่องวัดคุณภาพอากาศในอาคาร

Haltech HCO106 เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอน็อกไซด์ (CO) ขนาดมือถือ

HCO106 Handheld Carbon Monoxide Meter/Monitor
HalTech HCO106 เป็นเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอน็อกไซด์ขนาดมืถือ ที่มีความสามารถโดดเด่นในการวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอน็อกไซด์ที่มีระดับน้อยๆได้ดี โดยเทคโนโลยีตัวเซ็นเซอร์แบบอิเล็กโตรแมคคานิคอลแบบใหม่

Haltech HFX105 เครื่องวัดปริมาณก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ (HCHO) ขนาดมือถือ

Haltech FX105 Handheld Formaldehyde Meter
เครื่องวัดก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ที่ออกแบบมาสำหรับการตรวจวัดสารพิษในงานหลากหลาย อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์, แผ่นพื้นไม้, วอลล์เปเปอร์, สีทาอาคาร, สวน, ตกแต่งภายใน, การก่อสร้าง, ผลิตภัณฑ์ฟอกย้อม, โรงงานกระดาษ, งานเภสัชกรรม, การแพทย์, อาหาร, สารสังเคราะห์, สิ่งทอ, การเพาะปลูกในโรงเรือน และเครื่องสำอาง เป็นต้น

Haltech HCO201 เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ขนาดมือถือ

Haltech HCO201 Handheld Carbon Dioxide Meter/Monitor
HalTech HCO201 เป็นเครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดมือถือ ที่ใช้งานง่าย วัดได้รวดเร็ว ให้ความแม่นยำสูง ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์วัดก๊าซด้วยลำแสงอินฟราเรดคู่ non-dispersive infrared (NDIR)

Fluke CO-210 โพรบสำหรับการวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

Fluke CO-210
Fluke CO-210 ใช้ร่วมกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ที่มีดีซีมิลลิโวลต์อินพุต สามารถตรวจวัดค่าระดับกาซคาร์บอนมอน็อกไซด์ได้จาก 0 ถึง 999 ppm ที่ความละเอียด 1 ppm

Fluke CO-205 ชุดเก็บตัวอย่างก๊าซ

Fluke CO-205
ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่างกาซ มีอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเก็บตัวอย่างกาซ (อากาศ) ครบถ้วน สำหรับใช้กับเครื่องมือตรวจวัดเกี่ยวกับกาซของ Fluke ทุกตัว

Fluke CO-220 เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

Fluke CO-220
วัดปริมาณกาซคาร์บอนมอน็อกไซด์ ตั้งแต่ 0 ถึง 1000 ppm พร้อมเสียงเตือนถี่ขึ้นเมื่อระดับคาร์บอนมอน็อกไซด์สูงขึ้น ใช้สำหรับการตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซอันตราย เหมาะอย่างยิ่งกับการตรวจวัดในพื้นที่ที่อาจเกิดการสะสมของกาซคาร์บอนมอน็อกไซด์ได้

Fluke 983 เครื่องวัดปริมาณฝุ่นในอากาศ

Fluke 983
เครื่องนับอนุภาคในอากาศ (Atmuspheric Particle Counter) ที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา ออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือระดับผู้เชี่ยวชาญในงานควบคุมอุณหภูมิห้อง, การระบายอากาศ และการปรับอากาศ รวมถึงงานควบคุมคุณภาพอากาศในอาคาร

Fluke 922 เครื่องวัดการไหลของอากาศ

Fluke 922
เครื่องมือตรวจวัดอากาศชนิดมือถือ ขนาดกระทัดรัด ที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย แต่มีความสามารถสูง สำหรับงานตรวจวัดอากาศและการตรวจวินิจฉัยภาคสนาม รวมความสามารถในการวัดผลต่างความดัน, ความเร็วอากาศ และอัตราการไหล ใว้ในเครื่องเดียว

Fluke 971 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

Fluke 971
สำหรับงานตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น ภายในเครื่องเดียวกัน สำหรับงานควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารโดยเฉพาะ เพื่อการตรวจแก้ไขปัญหา งานบำรุงรักษาคุณภาพอากาศ และงานตรวจรับรองเพื่อให้ได้คุณภาพอากาศตามมาตรฐานที่ถูกต้องในงาน HVAC