Humidity Meter

Vaisala PTU300 เครื่องวัดความดัน ความชื้น และอุณหภูมิแบบ Transmitter

PROD-PTU300-1280x960.jpg ใช้ในงานวัด ติดตามเฝ้าระวัง สภาพแวดล้อมพื้นที่ต่างๆ, ในห้องปฎิบัติการทดสอบ, การสอบเทียบเครื่องมือวัด, ระบบโทรมาตร, อุตุนิยมวิทยา: สถานีตรวจวัดอากาศ: วัดปริมาณไอน้ำในบรรยากาศ

HMT-360 เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบ Intrinsically Safe

HMT 360N

  • วัดได้ทั้งความชื้น % และ Dewpoint Temp ของ Natural Gas
  • มีโพรบสำหรับวัดอุณหภูมิสูง
  • ความแม่นยำสูง มาพร้อม NIST Certificate
  • เหมาะสำหรับวัดความชื้นปะปนในท่อส่งก๊าซ, ถังเก็บต่างๆ
  • ปลอดภัยสำหรับพื้นที่อันตราย Categery1/Zone0

Vaisala HPP270 Series โพรบวัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2), ความชื้น และอุณหภูมิ

Vaisala Indigo202-HPP272
โพรบรุ่น HPP270 Series ใช้เซ็นเซอร์ Vaisala PEROXCAP® วัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2), ความชื้น และอุณหภูมิ ออกแบบมาสำหรับงานฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ต้องการค่าวัดที่แม่นยำ, มีเสถียรภาพ และวัดซ้ำได้

Vaisala MHT410 เครื่องวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ ในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า แบบทรานสมิตเตอร์

Vaisala MHT410 Moisture, Hydrogen and Temperature Transmitter
สำหรับตรวจเฝ้าระวังสภาพน้ำมันระบายความร้อนในหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสูง โดยการวัดความชื้น, ไฮโดรเจน และอุณหภูมิ ในน้ำมันโดยตรง เพื่อติดตามดูความเปลี่ยนแปลงคุณภาพ สามารถติดตั้งได้ง่าย ทนทานสูง ไม่มีชิ้นส่วนที่สึกหรอได้ เช่น แผ่นเยื่อ, ปั้ม, ท่อ หรือแบตเตอรี่

Vaisala HMT140 ดาต้าล็อกเกอร์อุณหภูมิและความชื้นระบบ Wi-Fi

Vaisala HMT140 Wi-Fi Data Logger
Vaisala HMT140 เป็นดาต้าล็อกเกอร์แบบไร้สาย สำหรับวัดและเก็บข้อมูลอุณหภูมิ, ความชื้น และสัญญาณอะนาล็อก ในงานมอนิเตอร์สภาพแวดล้อมในห้องคลังสินค้า, ห้องแช่แข็งอาหาร, ถังแช่แข็งด้วยไนโตรเจน, ห้องปฎิบัติการ, ธนาคารโลหิต, และงานทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ

Fluke 1620A เครื่องวัดบันทึกอุณหภูมิและความชื้นแบบดิจิตอล สำหรับห้องแล็บ

Fluke 1620A Digital Thermometer-Hygrometer Fluke 1620A วัดค่าได้แม่นยำ อุณหภูมิ ± 0.125 °C และความชื้น ± 1.5 % ทั้ง 2 แชนเนล จอแสดงผลใหญ่ ชัดเจน เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายด้วย Ethernet, Wireless (option), หรือ RS-232 ใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ LogWare III สำหรับเก็บข้อมูลแบบ logging จากหลายๆตัว เป็นเครื่องวัดและบันทึกค่าต่อเนื่องระยะยาว สำหรับอุณหภูมิและความชื้น ที่มีความแม่นยำสูงสุดในวงการ

Vaisala DL2000 เครื่องเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น

Vaisala DL2000 Temperature and Humidity LoggersVaisala DL2000 Series เป็นเครื่องวัดและเก็บบันทึกข้อมูลหรือดาต้าล็อกเกอร์สำหรับอุณหภูมิและความชื้น ที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในงานอุตสาหกรรม/เภสัชกรรมโดยเฉพาะ ด้วยมาตรฐาน NIST-traceable, ISO/IEC 17025 calibration, วัดค่าได้ตาม cGMP-compliant และบันทึกอุณหภูมิและความชื้นแบบคู่ขนาน

Vaisala HM40 เครื่องวัดความชื้นอากาศและอุณหภูมิ แบบมือถือ

Vaisala HM40 Hand-Held Humidity and Temperature Meter
HM40 เป็นเครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิขนาดกะทัดรัด สะดวกพกพา สำหรับการวัดแบบเคลื่อนที่เฉพาะจุด ใช้งานได้กว้าง สามารถแสดงผลเป็นกราฟแสดงค่าพร้อมกันได้ทั้งความชื้นและอุณหภูมิ

MM70 เครื่องมือวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมันชนิดพกพา

Vaisala MM70
Vaisala MM70 เป็นเครื่องมือวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิในน้ำมันชนิดพกพา มีความแม่นยำสูง อ่านค่าได้ต่อเนื่อง สามารถทราบค่าปริมาณน้ำในน้ำมันได้เลยโดยไม่ต้องนำตัวอย่างน้ำมันไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวัดมีความเสถียรและเชื่อถือได้ในระยะยาว