Hipot/Ground Bond Tester

GW Instek GPT-12000 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ขนาด 200VA (Hipot Tester)

GPT-12004_F_19081210550.jpg เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ขนาด 200VA มาพร้อมกับมาตรฐาน with IEC 61010-2-034 ซึ่งเป็นเครื่องที่เหมาะกับการใช้งาน ที่ครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า ของเครื่องใช้ไฟฟ้า และสามารถเก็บข้อมูลผลการวัด ผ่านทาง USB Flash Drive หรือเชื่อมต่อทาง Interface Output ได้หลายช่องทาง

GPT-9800 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 200VA

GPT-9800 Series 200VA Electrical Safety Tester GW Instek GPT-9800 Series เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 200 VA/40mA เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

GW Instek GCT-9040 เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

GW Instek GCT-9040 AC Ground Bond Testerเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยทดสอบความทนทานของสายกราวด์จากเปลือกนอกของผลิตภัณฑ์หรือ Ground Bond Test ชนิด AC current ที่สามารถจ่ายกระแสทดสอบได้มากถึง 40 A สำหรับทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าในสายการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

GW Instek, GPT-9500 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัย สำหรับอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้า ชนิดหลายช่องสัญญาณ ขนาด 150VA

GPT-9500.jpg เครื่องทดสอบความปลอดภัยเครื่องใช้ไฟฟ้า แบบหลายช่องสัญญาณ ในแต่ละรุ่นย่อยมีสแกนเนอร์ในตัว สามารถสั่งทำงานได้ต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกันถึง 8 ช่องสัญญาณ เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย IEC, EN, UL, CSA, GB, JIS และอื่นๆ

GPT-9600 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 100VA

GPT-9600 Series 100VA Electrical Safety Tester GW Instek GPT-9600 Series เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 100 VA/20mA เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

GPT-9900 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 500VA

GPT-9900 Series 500VA Electrical Safety TesterGW Instek GPT-9900 Series เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 500 VA/100mA เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า