เครื่องทดสอบกราวด์บอนด์และ Hipot

GPT-9600 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 100VA

GPT-9600 Series 100VA Electrical Safety Tester
GW Instek GPT-9600 Series เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 100 VA/20mA เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

GPT-9800 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 200VA

GPT-9800 Series 200VA Electrical Safety Tester
GW Instek GPT-9800 Series เป็นเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 200 VA/40mA เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

GPT-9900 Series เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 500VA

GPT-9900 Series 500VA Electrical Safety TesterGW Instek GPT-9900 Series เครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาด 500 VA/100mA เหมาะกับสายการผลิต มีความครบถ้วนทุกพารามิเตอร์ที่ใช้ทดสอบคุณสมบัติความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า

GW Instek GCT-9040 เครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า

GW Instek GCT-9040 AC Ground Bond Testerเครื่องทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยทดสอบความทนทานของสายกราวด์จากเปลือกนอกของผลิตภัณฑ์หรือ Ground Bond Test ชนิด AC current ที่สามารถจ่ายกระแสทดสอบได้มากถึง 40 A สำหรับทดสอบความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าในสายการผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า