เครื่องทดสอบแรงดันสูง

Seaward LLT โพรบทดสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายหรือไม่

LLT Live Line Test
โพรบทดสอบว่ามีแรงดันไฟฟ้าในสายหรือไม่ รองรับแรงดันในระบบได้ 1100V DC

Seaward PR33D/PH3 โพรบวัดไฟสูงแบบดิจิตอล

Seaward PR33D/PH3
โพรบวัดไฟสูงแบบดิจิตอล สำหรับตรวจเช็คเฟสและแรงดันไฟฟ้าแรงสูงได้ถึง 33 kV

UltraTEV Detector² เครื่องตรวจ Partial Discharge แบบพกพา

UltraTEV-Detector__.jpg เป็นอุปกรณ์เตือนภัยจาก Partial discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรมีไว้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงานใดๆ กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ ว่ามีระดับของ partial discharge สูงจนเสี่ยงอันตรายหรือไม่

Metrel MI 3210 เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง 10 kV

Metrel MI 3210 TeraOhmXA 10kV
METREL รุ่น MI 3210 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 10 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

Metrel MI 3201 เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV

Metrel MI 3201 TeraOhm 5 kV Plus
METREL รุ่น MI 3201 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

Metrel MI 3121H เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 2.5 kV

Metrel MI 3121H SMARTEC 2,5 kV
METREL รุ่น MI 3121H เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 2.5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

Metrel MI 3295 เครื่องทดสอบ Step Contact Voltage สำหรับงานไฟฟ้าแรงสูง

Metrel MI 3295 Step Contact Voltage Measuring System
Metrel รุ่น MI 3295 เป็นเครื่องทดสอบระบบกราวด์ที่ใช้ในระบบสถานีไฟฟ้า ส่วนที่เชื่อมโยงกับแรงดันไฟฟ้าสูง เพื่อป้องกันอันตรายและเพื่อความปลอดภัย ความต้านทานที่ใช้กับงานแรงดันไฟฟ้าสูง เพื่อตรวจวัดงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูง ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว