High Voltage Tester

Ultra TEV Plus2 เครื่องตรวจวัด Partial Discharge แบบพกพา

Ultra TEV Plus2 Hand-held Partial Discharge (PD) InstrumentUltra TEV Plus2 (UTP2) เป็นเครื่องตรวจวัด Partial Discharge ; PD ในระบบไฟฟ้าแรงสูงว่ามี PD อยู่ในระดับใด โดยแสดงผลเป็นตัวเลขพร้อมตัวหนังสือบอกการเกิด PD ทำให้ผู้ใช้สามารถรู้ถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องอาศัยผู้ที่ชำนาญมากก็ได้

Metrel MI 2077 เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV

Metrel MI 2077 TeraOhm 5 kV MI 2077 TeraOhm 5 kV เป็นเครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าแบบดิจิตอล ด้วยแรงดันไฟฟ้าสูง 5000 V วัดความต้านทานฉนวนได้ถึง 5 TΩ ทดสอบค่า PI, DD, DAR อัตโนมัติ

Metrel MI 3205 เครื่องทดสอบฉนวนงานไฟฟ้าแรงดันสูง 5 kV

Metrel MI 3205 TeraOhmXA 5kV MI 3205 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

UltraTEV Plus+™ เครื่องตรวจประเมินระดับความรุนแรง Partial Discharge แบบพกพา

EA Technology UltraTEV Plus+™
UltraTEV Plus+™ เป็นอุปกรณ์ประเมินระดับความรุนแรงของการเกิด Partial discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงว่ามีระดับของ partial discharge อยู่ในระดับใด โดยแสดงผลเป็นกราฟแท่งสี เขียว เหลือง ส้ม แดง พร้อมทั้งตัวเลข dB

Seaward Halo Hook แอมป์มิเตอร์แบบคล้องสายไฟที่พาดเหนือหัว

Seaward Halo Hook
แอมป์มิเตอร์แบบคล้องสายไฟที่พาดเหนือหัว เพื่อวัดกระแสที่ไหลผ่าน ทนแรงดันได้ 40 kV

Metrel MI 3360 OmegaPAT XA เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

Metrel MI 3360 OmegaPAT XA Appliance / Machine / Switchboard safety เครื่องมือสำหรับทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าแบบมือถือสำหรับงานภาคสนาม เป็นเครื่องมือทดสอบสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล ยกระดับความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

Metrel MI 3202 เครื่องทดสอบฉนวนแรงดันไฟฟ้าสูง 5 kV

Metrel MI 3202 GigaOhm 5 kV MI 3202 GigaOhm 5 kV เครื่องวัดฉนวนไฟฟ้าที่ที่ทำงานได้รวดเร็ว แม่นยำ จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ อ่านค่าได้ง่าย แสดงผลทั้งอะนาล็อกและดิจิตอล วัดความต้านทานฉนวนได้ 1 TΩ ที่แรงดันทดสอบ 5 kV DC

Ofil Scalar กล้องถ่ายภาพ UV สำหรับค้นหา Corona Discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูง

Ofil Scalar - Hand Held Colona CameraScalar เป็นกล้องถ่ายภาพ ที่สามารถซ้อนภาพปกติเข้ากับภาพที่เกิดจากการแผ่รังสี Ultra Violet เข้าไว้ในภาพเดียวกัน เพื่อหาตำแหน่งที่เกิดปัญหาต่างๆ เช่น Corona Discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงต่างๆ เหมาะสำหรับหน่วยงานบำรุงรักษาต่างๆ ที่ต้องดูแลอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าแรงสูง เช่น switchgear, feeder, และอื่นๆ

PD Hawk™ เครื่องค้นหาตำแหน่ง Internal Partial Discharge ภาคสนาม

PD Hawk™ Switchyard PD Locator
PD Hawk™ เป็นอุปกรณ์ค้นหาตำแหน่งที่เกิดปัญหา Internal Partial discharge ในระบบไฟฟ้าแรงสูงภาคสนามเช่นตามสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อตรวจสอบว่าเกิดปัญหา Internal partial discharge ขึ้นที่อุปกรณ์ใดในระบบสายส่งแรงสูง

Seaward SDR35 ก้านดิสชาร์จประจุไฟฟ้า

Seaward SDR35 HV Discharge Rod ก้านดิสชาร์จประจุไฟฟ้าในอุปกรณ์หรือสายเคเบิ้ล โดยจำกัดกระแส