เครื่องมือช่าง/ชุดเครื่องมือ

KS-06 ชุดกระเป๋าเครื่องมือสำหรับงาน Maintenance ขนาดเล็ก

Engineer KS-06
บรรจุในกระเป๋าซิปอย่างดี พร้อมช่องเสียบเครื่องมือ ประกอบด้วยเครื่องมือ 20 อัน

JTK 94ww ชุดกระเป๋าเครื่องมือ สำหรับงานแมคคานิคในโรงงาน

JTK 94ww

 • เหมาะสำหรับงานแมคคานิก โรงงาน
 • กระเป๋าลักษณะพิเศษมีล้อลาก ทำให้เคลื่อนที่สะดวก
 • มีเครื่องมือทั้งหมด 91 ชิ้น

JTK 2100WM ชุดกระเป๋าเครื่องมือสำหรับงาน Network

JTK 2100W
ประกอบด้วยเครื่องมือ 55 ชิ้น รวมอุปกรณ์ Test
Modular Test Adapter
Punch-Down Tool W/110 blade>
Tone Generator

 • Tone Tracer
 • Meter เป็นอุปกรณ์เลือกซื้อเพิ่ม
 • JTK 17STM ชุดกระเป๋าเครื่องมือสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์

  JTK 17STM
  มีเครื่องมือทั้งหมด 105 ชิ้น เหมาะสำหรับงานซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

  JTK 67C ชุดเครื่องมือสำหรับงานไฟฟ้า

  JTK 67C
  เหมาะสำหรับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  ไขควง และคีม เป็นชนิดกันไฟ 1000 V
  กระเป๋ารับน้ำหนักเครื่องมือได้เป็นพิเศษ
  Meter เป็นอุปกรณ์เลือกซื้อเพิ่ม

  JTK 17TT ชุดกระเป๋าเครื่องมือ สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์

  JTK 17TT
  มีเครื่องมือทั้งหมด 106 ชิ้น
  กระเป๋าเครื่องมือสามารถรับน้ำหนักได้เป็นพิเศษ
  เหมาะสำหรับงาน อิเล็กทรอนิกส์

  JTK 93 ชุดกระเป๋าเครื่องมือ สำหรับงานแมคคานิคไฟฟ้า

  JTK 93
  มีเครื่องมือทั้งหมด 93 ชิ้น
  กระเป๋าสามารถรับน้ำหนักเครื่องมือได้เป็นพิเศษ
  สามารถเลือกซื้อเครื่องมือหน่วยมิลลิเมตรเพิ่มเติมได้