เครื่องจำลองสัญญาณจีพีเอส

Pendulum GSG-54 เครื่องจำลองสัญญาณ GPS ขนาด 8 แชนเนล

Pendulum GSG-54
สำหรับการทดสอบเครื่องรับ GPS ได้อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทั้งระบบการนำทาง, ตำแหน่ง และเวลาอ้างอิง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานผู้ผลิตและวิศวกรผู้พัฒนา