เครื่องสอบเทียบความถี่/นับความถี่

Pendulum CNT-90XL Microwave Counter/Analyzer

Pendulum CNT-90XL ใหม่! นับความถี่ไมโครเวฟได้ถึง 60 GHz สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
เครื่องนับและวิเคราะห์ความถี่ย่านไมโครเวฟ ที่มีความสามารถโดดเด่นทั้งการตรวจวัด, การวิเคราะห์ รวมถึงการสอบเทียบ ทั้งด้านความถี่และกำลังในย่านไมโครเวฟ เหมาะกับงานระบบทดสอบ, งานแล็บ R&D, ห้องสอบเทียบ หรือแม้แต่ในงานภาคสนาม