เครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

Clare B255 Comprehensive Power Tool & Appliance Safety Tester

B255 Comprehensive Power Tool & Appliance Safety Tester
With the ability to perform five different tests, the B255 helps ensure compliance with International standards for Class I and Class II products, including EN60335, EN61029, EN60065, EN50144 and EN 60745.

Clare G2000 Manual Safety Tester for Lighting Products

G2000 Manual Safety Tester for Lighting Products
The G2000 has been designed specifically for manufacturers of lighting (luminaire) products to allow complete electrical safety testing in a production environment to the relevant national and international standards.

Clare SafeTest Luminaire Electrical Safety Tester for Luminaire on Lighting Products

SafeTest Luminaire Electrical Safety Tester for Luminaire
The SafeTest Luminaire is a complete solution for lighting (luminaire) manufacturers who need to meet electrical safety standards. It adheres to standards IEC598 (incorporating BS EN 60598) UL1598, C22.2 no. 250.0.

Clare SafeMedic Comprehensive IEC/EN 60601 Medical Electrical Safety Analyser

SafeMedic Medical Electrical Safety Analyser
The SafeMedic provides a comprehensive suite of test functions designed to enable the user to perform full compliance testing in accordance with a wide range of test requirements (EN 60601/ IEC 60601).

Clare SafeTest Manufacturing Bench Mounted Comprehensive Tester

SafeTest Manufacturing
SafeTest Manufacturing can be used as a simple manual tester or with varying degrees of automatic test sequencing. It performs earth bond, insulation resistance, flash/hipot, leakage, shortto- line and run/load tests.

Clare Elite Comprehensive Electrical Safety Analyser

Elite Comprehensive Electrical Safety Analyser
Clare Elite เป็นเครื่องทดสอบที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน เป็นเครื่องทดสอบที่แนะนำในขบวนการผลิต (Production Line) ที่เน้นทดสอบเฉพาะ AC/DC Flash/Hipot, Leakage Current, Earth/Ground Bond, Power – Run - Load

Clare Sentinel เครื่องทดสอบ Hipot/Flash/Dielectric แบบโปรแกรมได้

Sentinel Programmable Hipot/Flash/Dielectric Tester
Sentinel Series เป็นเครื่องทดสอบที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน เป็นเครื่องทดสอบที่แนะนำในขบวนการผลิต (Production Line) ที่เน้นทดสอบเฉพาะ AC/DC Flash/Hipot เหมาะสำหรับสายการผลิตที่มีกำลังการผลิตมากและต้องการผลการทดสอบที่แน่นอนและแม่นยำ